dilluns, 26 de novembre de 2012

Ni Espanya, ni monarquia

Després de l'aprovació, per part de l'Ajuntament de la nostra vila, de la declaració de municipi lliure de l'estat espanyol, volem continuar amb la proposició de mocions que certifiquin que no en volem saber res d'Espanya ni de la monarquia.
És per això que en el proper Ple de dijous a les 9 del vespre, el grup municipal d'Esquerra presenta al Plenari de l'Ajuntament la següent moció per retirar el noms relacionats amb la monarquia del nostre municipi.


MOCIÓ D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER LA RETIRADA D’HONORS A JUAN CARLOS DE BORBON I A TOTS ELS MEMBRES DE LA CASA REAL ESPAÑOLA

Atès que Joan Carles I fou proclamat Rei d’Espanya el 22 de novembre de 1975, succeint al dictador Franco com a Cap de l’Estat espanyol; 

atès que prèviament havia jurat “los principios fundamentales del Movimiento”, principis fonamentals de la dictadura franquista, dues vegades: el 23 de juliol de 1969 i sis anys després amb Franco ja mort; 

atès que en tots dos casos va jurar lleialtat als principis fonamentals del “Movimiento Nacional” i en el jurament de l’any 1969 va declarar: “Recibo de su Excelencia, el Jefe del Estado y Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936”, acceptant, conseqüentment, la sublevació colpista en contra de la legítima democràcia republicana, que va provocar la mort de més de mig milió de persones, l’exili de moltíssimes persones, la posterior duríssima repressió que va durar 40 anys i les execucions sumàries que van assassinar, entre d’altres, al President Lluís Companys;

atès que d’aquests juraments no es coneix la seva renúncia explícita;

atès que el seu regnat entronca directament amb el del seu avantpassat Felip V de Borbó, responsable de la pèrdua de llibertats nacionals que encara a hores d'ara els Països Catalans no han recuperat;

atès que el passat dia 27 de setembre Castelló d’Empúries es va declarar territori català lliure;

El grup d’ERC-AM proposa al Ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries l’adopció dels següents acords:

1. Declarar persona non grata Juan Carlos de Borbón i a tota la Casa Real Española al nostre municipi.

2. Retirar tots els símbols monàrquics borbònics del nostre municipi, com poden ser plaques commemoratives, noms de carrers, places o avingudes, i altres que hi pugui haver.

3. Reprovar qualsevol règim autoritari o monàrquic arreu del país. Declarar que com a societat democràtica que volem ser, necessitem un sistema polític on totes les persones siguin iguals en drets i deures i sense privilegis, un Estat Català basat en la igualtat, fraternitat i llibertat.

4. Remetre aquest acord a la Casa Real Española per tal que en tinguin constància.

Castelló d’Empúries, 19 de novembre de 2012

Eleccions 2012. I ara què?

En primer lloc, m'agradaria felicitar, en nom propi i en nom de la secció local d'Esquerra, a tots els ciutadans i ciutadanes que han participat activament en aquesta contesa electoral, i en especial als qui han fet confiança en la nostra formació.
Un cop vistos el resultats que han fet que Esquerra esdevingui la segona força política, i veient els de la resta de formacions, és fàcil adonar-se que el ventall de possibilitats que s'obre de cara a la governabilitat de Catalunya és ampli i alhora complex, i que l'espurna independentista que s'havia encès arran de la manifestació de l'11 de setembre continua viva, encara que caldrà fer-li molt de recer per tal que no quedi ofegada per l'altra gran problemàtica que ens afecta com  a país, que és l'econòmica, i que, al nostre entendre, només pot solucionar-se de manera conjunta. Penso que si volem dissociar una cosa de l'altra tornarem a caure en velles disputes que ajornaran la sol.lució, i lluny de solventar-la , ens mantindran collats a la misèria que ens lliga a Espanya des de tots els punts de vista. Tal com ha manifestat moltes vegades el president d Esquerra, l'Oriol Junqueras, ara ha arribat l'hora de teballar més que mai, colze a colze amb tots el nostes conciutadans, per aconseguir sortir d'aquest atzucac en que estem i arribar a la plena independència i a la sortida d'aquesta crisi que ens atenalla.
Salut i República

dijous, 13 de setembre de 2012

11 de setembre: dues visions

Aquest passat 11 de setembre una bona colla de castellonins i castellonines hem pogut viure dues visions ben diferents d'una festa que sempre ha estat reivindicativa, o si més no això és el que jo penso.
Res a veure la sensació de formar part d'un país que està vivint moments històrics amb una clara reivindicació per la independència, a la tarda a Barcelona, amb la desídia i la manca de previsió en l'organització de l'acte institucional a Castelló al matí,
De la manifestació de la tarda no us en parlaré, ja que tots els mitjans se n'han fet ressó, però si que vull expressar el meu descontentament amb el d'aquí.
Penso que és una falta de respecte cap als ciutadans del nostre poble que es convoqui un acte d'afirmació nacional a les 10 del matí a la plaça de la basílica i que s'hagi d'endarrerir mitja hora perquè es feia missa i els músics molestaven. No s'hi valen les disculpes en aquests casos d'incompeténcia manifesta. Que no hi ha prou gent a l'ajuntament que no siguin capaços de preveure una cosa així?És clar que, veient la publicitat que s'havia fet de l'acte, ja no ens estranya res.
I per acabar-ho d'adobar, els manifestos. Quina desídia! Tant complicat és preparar un manifest ni que sigui refregint els tres que ens va encoŀomar l'alcalde? I que a banda de ser molt acomodaticis, algun d'ells un xic fora de temps, no mostraven en cap moment el sentiment que manifesta una bona part de la poblaciò del país, com sempre molt per davant de qui els presenta.
En fi, no per casos com aquest deixarem de treballar i lluitar per tenir un estat independent ben aviat, perquè, com dèiem a la manifestació, tenim pressa, molta pressa per ser un nou estat d'Europa.
VISCA CATALUNYA LLIURE !

divendres, 7 de setembre de 2012

MOCIÓ PER POSAR L’ESTELADA PERMANENTMENT A CASTELLÓ D’EMPÚRIES

L’any 2008 se celebrava el centenari de la bandera que impulsà i dissenyà Vicenç Albert Ballester el 1919 com a senyal de lluita per una Catalunya lliure. Aquest símbol, que ja comptava amb antecedents gràfics el 1908, avui ja transcendeix els partits polítics i ha esdevingut una veritable icona catalana.

Els motius pels quals es va crear aquesta bandera avui segueixen sent més vigents que mai. Creiem fermament que cal continuar treballant en favor de les llibertats catalanes a través d’iniciatives que fomentin la consecució d’aquest objectiu. Recordem que fa pocs anys commemoràvem els 300 anys de l’inici de la pèrdua de les llibertats del poble català amb la derrota d’Almansa el 1707 i amb l’antecedent del 1659 amb la pèrdua de la Catalunya Nord.

Pensem que cal donar suport a les iniciatives socials que promoguin actes pedagògics i reivindicatius, i més en un context com el que tenim actualment en el qual l’estat espanyol actua sovint de forma deslleial amb la resta d’administracions públiques, incomplint els compromisos econòmics que té contrets amb el nostre país, perllongant una situació d’espoli fiscal insostenible i retallant drets socials i de ciutadania que han costat molts anys d’aconseguir.

Atès que posar qualsevol símbol en un lloc visible del municipi  sempre i quan no s’ocupi l’espai reservat pels símbols oficials, no contravé cap normativa :

DEMANEM :

 Que a partir d’avui es  pengi en un lloc destacat del nostre municipi  la senyera estelada, en record dels objectius pels quals va ser creada: la recuperació de la plena sobirania per a Catalunya.

                        Castelló d’Empúries, 6 de Setembre de 2012


MOCIÓ DE DECLARACIÓ D’INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA


Per la present, ens adrecem al Parlament de Catalunya, en general, i a tots els seus grups parlamentaris, en particular, per tal que la Cambra Catalana assumeixi, de forma unilateral i a tots els efectes, la plena sobirania de la nació catalana, en la perspectiva de la constitució d’un estat català lliure, independent, democràtic i social.
L’èxit de les consultes populars fetes arreu de CATALUNYA , com també va passar al nostre municipi  , són  la força que ens empeny a subscriure la present així com a declarar el municipi de CASTELLÓ D’EMPÚRIES  com a territori català lliure i, a l’espera que el Parlament de Catalunya dicti la legislació legalment aplicable, la legislació i els reglaments d’abast espanyol seran vigents de forma provisional.

Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que pateixen els veïns i veïnes de CASTELLÓ D’EMPÚRIES i, per extensió, de tot el poble de Catalunya com a conseqüència de la seva pertinença a l’Estat Espanyol. Avui, a Catalunya, l’atur afecta a 700.000 persones, el 20% de la població es troba al llindar de la pobresa, el 40 % d’activitats econòmiques estan en perill de desaparèixer i l’espoli fiscal suposa 16.000 milions d’euros per Catalunya . És, doncs, davant d’aquest context crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i en defensa dels interessos col·lectius generant un clima de confiança i esperança pel poble català. L’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves institucions financeres supervisores, amb el Banco de España, en primer lloc. És un Estat que es  troba en fallida econòmica i que ens hi pot arrossegar. Al mateix temps, ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb el govern de la Generalitat de Catalunya, causant així uns greus perjudicis al poble de Catalunya i posant en descrèdit internacional les seves institucions. Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel dèficit fiscal insostenible que pateix la Nació Catalana i que desvia cap a Espanya uns recursos imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la Generalitat i dels ajuntaments. A més, ara s’anuncia, des del Govern Espanyol, que es promouran grans canvis legals que atemptarien, si és donen, contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món municipal català i dels serveis que aquest presta al conjunt de la ciutadania.
Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva cultura, el llegat de la seva història com a tema d’acollida i de diàleg.

És per tots aquests motius, i principalment per a preservar el benestar dels veïns i veïnes de CASTELLÓ D’EMPÚRIES , i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de degradació de les activitats empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa de les classes treballadores que ja patim, que aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en aquests moments històrics que ens està tocant viure.

En base a aquestes raons, tal com s’ha indicat, DEMANEM:

PRIMER. Que el Parlament de Catalunya sotmeti a votació la declaració unilateral de sobirania nacional de Catalunya en el termini màxim de DOS MESOS i, si s’escau, convoqui un referèndum sobre la independència de Catalunya.

SEGON. Sotmetre a la consideració del Parlament de Catalunya la necessitat d’emprendre accions immediates com, entre d’altres, les següents: la creació dels corresponents registres civils, mercantils i de la propietat; la creació d’una hisenda pròpia i d’un banc nacional des del qual es gestionin el règim fiscal i el finançament dels serveis i institucions públics, la constitució immediata d’una administració fiscal i de justícia de Catalunya sense ingerències estrangeres; l’anunci a tota la comunitat internacional de l’inici del procés d’independència de Catalunya i l’obertura de negociacions amb el Govern Espanyol per a la bona resolució de la fase de transició cap al nou estat català.

TERCER. Que el Parlament de Catalunya acordi, amb caràcter immediat les mesures que cregui convenient que ordeni la transició fins a la constitució formal de l’estat català i, en especial, les següents:
-         Que les banderes oficials seran la local, la senyera i, fins al dia de la independència, l’estelada.
-         Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida pública o acadèmica catalana.
-       Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia per a realitzar llurs funcions dins del territori de Catalunya.
-         Que declari, a afectes administratius, el dia 12 d’octubre com a dia laborable.
-         Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals de la Unió Europea, si ho creu convenient, per a garantir un procés democràtic.

QUART. L’Ajuntament de CASTELLÓ D’EMPÚRIES s’adhereix a l’Assemblea Nacional Catalana en les diferents accions i estratègies que realitzi per a la llibertat de Catalunya.

CINQUÈ. Finalment, des de CASTELLÓ D’EMPÚRIES  , apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa, inclòs l’Estat espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles del món.

SISÈ. Notificar-ho a la Presidència del Parlament de Catalunya i a tots els grups parlamentaris, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Govern Espanyol, als diferents grups parlamentaris del Congrés de Diputats, a l’Associació de Municipis per la Independència, per tal que aquesta ho comuniqui als seus municipis adherits, i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.
 
CASTELLÓ D’EMPÚRIES , 6 de   Setembre  de 2012

divendres, 24 d’agost de 2012

11 de SETEMBRE- Tots a la Mani "CATALUNYA, NOU ESTAT D'EUROPA"

CATALUNYA emergeix com un sol poble. Estem preparats per actuar tots junts fent pinya per un mateix objectiu: la llibertat i la independènciade la nostra nació.
Perquè?
-perquè ho decidirem democràticament
-perquè hi tenim dret
-perquè volem recuperar les nostres llibertats i els nostres drets nacionals
-perquè ja no ens podem espantar amb fantasmes i amenaces.
-perquè respectem, protegim i defensem tot allò que és nostre i en som propietaris
 com el nostre futur estat propi.
-perquè ens dóna la gana
-perquè volem ser un poble normal en l' Europa de pobles i nacions normals
-perquè volem construir un futur molt millor.
-perquè volem continuar existint com a nació i aportar el millor que sabem i tenim al món.
-perquè volem ser amos dels nostres recursos i els nostres diners.

...per aquestes i altres mil raons, l'11 de Setembre NO ET POTS QUEDAR A CASA
Has de tenir la millor resposta quan passats els anys el teu fill o net et pregunti:"on eres l'11 de Setembre de 2012"?


Des de la secció local d'ERC, juntament amb l'Assemblea Castelló Decideix hem organitzat un autocar per assistir a la manifestació del proper 11 de setembre a Barcelona convocada per l'ACN (Assemblea Nacional Catalana) sota el lema " CATALUNYA, NOU NESTAT D'EUROPA.
El preu és de 10€ per adult, i 5€ per als menors de 18 anys, i el cost total està subvencionat parcialment per la secció d'ERC de Castelló d'Empúries. L'hora de sortida és les 2 del migdia i de tornada cap a les 9 del vespre (sortida de Barcelona)
Els que hi estigueu intressats, encara queda alguna plaça. Podeu contactar amb Ramon Piris per correu rpiris@xtec.cat o bé per trucada/missatge/Whatsapp al 660463318

Salut i independència

MUNICIPIS DES D'ON SURTEN AUTOBUSOS COORDINATS PER L'ACN

dijous, 16 d’agost de 2012

1 ANY DE NO-GOVERN (i 4)LLEI DE COSTES

Sembla que la problemàtica dels atermenaments promoguts per la llei de costes té data de caducitat. El govern central portarà a aprovació l'avantprojecte  de la modificació de la llei de costes i sembla que en el termini d'aproximadament un any hi haurà una nova llei que beneficiarà Empuriabrava en la seva aplicació.
No entrarem a valorar tot el contingut que tindrà aquesta llei perquè no el coneixem íntegre, però en tot cas volem dir que serà una llei molt menys proteccionista, i de la mateixa manera que pot afavorir els interessos d’Empuriabrava també sembla ser que permetrà construir a zones de la costa espanyola que ara estan protegides. També algun lloc "problemàtic" com la piscina del Sr. P.J. Ramírez quedarà amnistiat per aquesta mateixa llei.
Deixant de banda aquest aspecte preocupant, hem de dir que des del setembre de 2008 al nostre municipi molta gent hem lluitat  perquè l’afectació de la llei de costes fos el mínim possible pels nostres vilatans, i ara sembla que la solució definitiva està a punt d'arribar, la qual cosa ens fa feliços a nosaltres i suposo que a tots els ciutadans del nostre municipi.

EMPORDÀ TV I LA CENSURA

Si abans no teníem cap ajuda per part dels mitjans de comunicació, ara encara menys. En una comunicació molt “oportuna” just acabar el ple ordinari del mes de maig, la redactora d’Empordà TV va comunicar als regidors de l’oposició que a partir d’aquell moment no es farien més resums/valoracions dels Plens municipals.
Aquest fet és especialment lamentable si tenim en compte que el servei que hauria de garantir TOTA la informació als ciutadans ens costa més de 2.000€ al mes, reduïts gràcies a nosaltres, i que demostra la poca vocació de servei i l’afany propagandístic d’uns, i de revenja dels altres, que permeten que la informació arribi de manera esbiaixada  i partidista .
Però continuarem fent l’esforç necessari per portar-vos les informacions i opinions que considerem oportunes i denunciant tot  allò que creiem que perjudica el bon funcionament del nostre municipi.

CONTINUEM TREBALLANT TAMBÉ AL SERVEI DEL PAÍS

Des del passat 23 d’abril, diada de Sant Jordi, la secció local d’ERC a Castelló ha col·laborat en la recollida de signatures per a la campanya “Defensem l’Escola en Català”. Aquestes signatures es van recollir principalment a la parada que vam muntar a la Plaça dels Homes, i posteriorment es van repartir fulls a les escoles i instituts, i a tothom que li va interessar col·laborar.
En vam recollir més de 300, i les vam entregar a la Plataforma que coordina aquesta recollida. Aquestes signatures han de servir perquè la sentència contra el català a l’escola quedi sense efecte i per demanar que es faci una llei que reculli que el català sigui l’única llengua vehicular i d’aprenentatge a tots els nivells i etapes, tant obligatoris com no, i des de la llar d’infants fins a la universitat.
Difícilment només presentant mocions al Ple s’aconsegueixen objectius, per això cal  mobilitzar-se i participar activament en les activitats i campanyes que es porten a terme. 

1 ANY DE NO´GOVERN (3)


PERSONAL DE L’AJUNTAMENT

Una vegada més, ens veiem obligats a parlar del tema del personal. Fa un temps va sortir al carrer en forma de fotocòpies un pamflet amb la relació dels sous més alts que es cobren a l’Ajuntament. Nosaltres no som partidaris dels anònims, però aquests han deixat ben retratades a algunes persones.
Al principi de la legislatura es van fer uns acomiadaments “polítics” que havien de servir d’excusa per fer veure que es reduïa despesa de capítol 1, que és la partida de l’Ajuntament que fa referència a despeses de personal, i van prometre que n’hi hauria més. Posteriorment s’ha vist que no només no s’ha fet res més sinó que alguns dels acomiadats han tornat a treballar a l’Ajuntament, això sí, després d’haver cobrat una indemnització: visca la previsió! I no només això, sinó que torna a haver-hi augment de sou a favor de la persona que a l’anterior butlletí vam denunciar que se li havia apujat el sou 6.000€ l’any; en aquesta ocasió se li han apujat 4.000€ més a l’any.
A banda de tot això, el que ens preocupa és que no tenen cap intenció de continuar amb la tramitació de l’estudi de la valoració dels llocs de treball que es va iniciar en l’anterior legislatura. Aquest estudi és una eina que hauria de permetre, a la llarga, un important estalvi econòmic i una clara definició de les condicions de treball de cadascun dels treballadors. D’aquesta manera es podrien arribar a adequar els sous dels treballadors en relació a les categories existents, a les tasques que tenen assignades i a les seves responsabilitats específiques. Això és el que es fa a totes administracions públiques excepte al nostre Ajuntament.
A l’últim ple vam demanar una rebaixa de sou de tots els polítics, igual que s’ha fet amb els funcionaris. La resposta va ser contundent: NO, o sigui, que allò a què s’havien compromès en el Ple dels pressupostos  tampoc pensen complir-ho.

CASAL MUNICIPAL D’ESTIU

El grup d'ERC vam presentar una moció a finals de juny que es va debatre al ple de juliol per tal de parlar del casal d'estiu que organitza cada any l'Ajuntament.
Creiem que aquest any s'ha convocat tard i de males maneres, tant la convocatòria per tal d'accedir-hi com a usuari com la convocatòria de les places de monitor.
A la reunió de pares que es va fer no es va poder dir quins serien els monitors dels diferents grups de mainada, ja que hi havia errors en les puntuacions de les proves de selecció i encara no ho tenien clar, donant una imatge d’improvisació i desorganització que fan mal al nostre municipi i a aquest servei públic que nosaltres sempre tant hem defensat.
També creiem que el procés de selecció dels monitors no ha seguit els criteris de transparència i objectivitat que requereix un procés de selecció de personal. Pensem que s'han fet les bases a mida per tal que entressin algunes persones concretes.
Demanem, de cares a l’estiu vinent, que aquest servei el torni a assumir directament l'Ajuntament, i no el Consell Esportiu Comarcal; és la manera de tenir-ne un major control i anar corregint les petites errades que hi pugui haver.
Les explicacions que ens van donar en el Ple no ens van satisfer, malgrat la llarga lectura de resposta per part del regidor i la seva incapacitat per contestar preguntes concretes sobre el tema.

dilluns, 13 d’agost de 2012

1 ANY DE NO-GOVERN (2)


ZONES BLAVES

Com tothom sap, una de les propostes estrella d’aquestes últimes setmanes ha estat l’intent d’implantar més de 2700 places de zona blava repartides entre Empuriabrava i la Vila. Considerem que en un context de crisi com el que estem parlant resulta inadmissible pretendre imposar una zona blava abusiva amb la finalitat de recaptar diners, la qual cosa es podria arribar a entendre si s’haguessin pres altres mesures d’estalvi des del propi Ajuntament.
La manca de sensibilitat amb aquesta actuació ha estat clamorosa, i aquesta imposició ha provocat queixes i respostes que han acovardit l’alcalde i l’han fet anar amb guardaespatlles. La forma com s’ha dut a terme i el moment, juntament amb la manca de diàleg amb els agents socials, o sigui, amb la gent, han provocat el rebuig que s’ha anat veient. A part del lamentable episodi per part de l’alcalde en el ple ordinari del mes de maig, en el qual, deixant de banda el desplegament exagerat i totalment fora de lloc de forces de seguretat, va amenaçar de desallotjar la sala de plens en diverses ocasions en què el públic assistent simplement aplaudia.
Referent a aquest tema, hem de fer dues consideracions: una respecte de la Vila i l’altra des del punt de vista d’Empuriabrava, perquè ens trobem en un cas claríssim de discriminació en el tracte dels habitants de la mateixa població.
Un dels valors actius que tenim a Empuriabrava és la facilitat d’aparcament, tant si volem anar a la platja com si volem anar a fer un gelat o passejar i comprar a les botigues. Creiem que això corre el perill de desaparèixer si la gent es veu obligada a pagar un aparcament. Seria diferent si visquéssim en un lloc on la manca de places d’aparcament suggerís que fent pagar es provoqués una rotació de cotxes, i per tant de places lliures, que afavorís que la gent pogués fer les compres o gaudir del lleure; però no és el cas.
I no ens serveix l’excusa que seran els de fora qui pagaran, i no els de casa, pels quals ja diuen que hi haurà quotes rebaixades pels veïns. La realitat és que només podrà tenir bonificació el veí que tingui la porta de casa just davant d’una zona blava.
En el cas de la Vila, qui pagarà segur seran els veïns, ja que aquí sí que no hi ha bonificacions, i si els vilatans volen aparcar s’hauran de rascar la butxaca i sense opcions de tarifa rebaixada, que d’això ni se n’ha parlat. El que falta al centre històric són mesures per afavorir els veïns i els comerços, que cada dia en queden menys i amb les zones blaves encara serà pitjor.
Una més de les previsibles conseqüències negatives de l’aplicació d’aquesta mesura la patirà la platja de la Rubina, perquè si en plena temporada ja presenta saturació de vehicles, (alguns força mal aparcats i que entorpeixen la doble circulació), pot acabar quedant totalment col·lapsada quan la gent que anava a la platja gran d’Empuriabrava decideixi que no vol pagar i també vagi a la Rubina. El col·lapse que es pot produir pot ser de primera magnitud. I llavors, què, enviarem els mossos a ordenar-hi el trànsit?
Esperem que els que hagin valorat la viabilitat econòmica de les zones blaves no siguin els mateixos que van fer l’estudi econòmic de la convocatòria de guinguetes (“xiringuitos”) a la platja gran, que recordem que va quedar deserta.
Finalment la polèmica zona blava no s’implementarà aquest estiu com estava previst, però és només un ajornament del problema, doncs està clar que s’acabarà implantant i de fet en el ple ordinari d’aquest mes de juliol ja s’ha adjudicat la concessió del servei a una empresa.

divendres, 10 d’agost de 2012

1 ANY DE NO-GOVERN (1)

Aquest mes de juny ha fet un any que es va constituir l’actual equip de govern. Hem decidit titular aquest tercer butlletí “1 any de no-govern” perquè mostra el que ha estat per a nosaltres una manca absoluta de planificació dels actuals governants, que ha portat com a conseqüència que vagin realitzant una errada rere una altra.
FEM MEMÒRIA
Volem fer memòria, cosa que el sr. Alcalde no té en les seves declaracions, que quan vam entrar a governar el primer que vam haver de fer va ser un pla de sanejament de més de 4 milions d’euros, fruit de la nefasta política econòmica del seu propi govern en època de bonança. Hem de dir que vam trobar un endeutament del 115% i a finals de 2010 era del 94,68%.
També a nosaltres ens va tocar aplicar mesures de contenció a causa de la crisi, i vam haver de retallar més de 500.000€ el 2010 i la mateixa quantitat al pressupost del 2011. Tot i així, sempre vam tenir en compte prioritats a l’hora d’aplicar polítiques de suport a temes socials, educatius i de salut.
El que NO vam fer nosaltres va ser fer pagar interessos a totes les persones que per diferents motius han demanat fraccionament en el pagament dels tributs.
TRANSPORT ESCOLAR: NOU CAPÍTOL
A la passada legislatura el transport escolar va ocupar una part important dels esforços per aconseguir que tots els nens i nenes tinguessin els mateixos drets, és a dir, que tots poguessin gaudir del transport escolar gratuït, independentment de l’escola que haguessin escollit o a quin lloc de la vila residissin.
Resulta si més no curiós que ara el Consell Comarcal (que recordem que presideix el senyor alcalde) hagi decidit que els alumnes d’Empuriabrava que van al Bruel (l’escola d’Empuriabrava) no puguin gaudir d’aquest servei. L’excusa és que a Barcelona no ho volen, i com que el nostre Ajuntament entén que no tenen l’obligatorietat de gestionar-ho, se’n despreocupen totalment.
Som conscients que en èpoques de crisi està bé que es prenguin mesures d’austeritat i no es gastin més diners dels imprescindibles, però tant important com això és el fet de no malbaratar-los i optimitzar al màxim els que tenim. Resulta que permetre que els alumnes del Bruel poguessin tenir transport gratuït representaria només fer petis canvis en els circuits i poder emplenar els busos que no van plens, sense que això valgui més diners. No ens podem creure que els autobusos cobrin més o menys en funció dels nens que transporten, tal com ens van dir al ple.
Una de les conseqüències que ha comportat aquesta mesura ha estat un augment important de les inscripcions fora de termini a l’escola Joana d’Empúries (una de les escoles de la vila), i que ha representat un augment de ràtios en aquesta escola. També la modificació de les condicions de transport en el SINS d’Empuriabrava ha provocat que l’Institut de Castelló hagi tingut un augment considerable de matriculacions a primer d’ESO, la qual cosa ha fet que hi hagi un grup més, en detriment del SINS d’Empuriabrava, que no l’ha pogut conservar.
A més, volem deixar clar que, sota el nostre punt de vista, aquests esdeveniments no afavoreixen en res la cohesió social del nostre municipi. Això demostra poca visió de futur cap al desenvolupament social i de servei envers Empuriabrava, que s’ha de començar a prendre com un tot, i no només mirar els interessos d’alguns grups que encara la perceben com una ciutat de vacances.

dimarts, 5 de juny de 2012

LLIBERTAT D’EXPRESSIO

Començo el resum del Ple ordinari celebrat el passat dia 31 de Maig amb aquest títol per que es varen produir unes circumstàncies que ens indiquen que en ple segle XXI  , a Castelló d’Empúries, aquest dret tan preuat aconseguit a base de molts esforços per part de molta gent està minvant d’una manera alarmant amb aquest equip de govern que tenim ara al nostre Ajuntament.
 
La sala de plens era plena , majoritàriament de persones en contra de l’establiment de les  zones blaves noves que es volen implantar al nostre municipi. En un moment del Ple la gent va aplaudir amb força una intervenció d’ una regidora de la oposició. En aquests moments varem sentir amb estupor i incredulitat a l’alcalde amenaçar a aquesta gent dient-lis que si tornaven a alterar l’ordre públic faria desallotjar la sala . Aquestes mateixes paraules les va repetir una altra vegada en les mateixes circumstàncies . Des de quan aplaudir es alterar l’ordre públic ? Quantes vegades en els darrers 9 anys ( anys que porto com a regidor  o alcalde a l’ajuntament ) hi ha hagut aplaudiments a la sala ?
Dons
moltes vegades , des de diferents plens del POUM , passant per algun Ple a on s’ha parlat de la problemàtica dels canals d’Empuriabrava i fins i tot en un Ple a on es parlava del “ mercat de les puces “ de Castello Nou . I sempre hi ha hagut  respecte mutu entre el públic i els membres del Ple .
A què treuen cap aquestes amenaces de l’alcalde ?
 
Clar que tampoc es normal fer un Ple custodiats per mes de 15 agents de la seguretat ( policia local , mossos de esquadra , antidisturbis, mossos de paisà . . .) En quin mon vivim ? I perquè inicialment varen impedir entrar a la gent a la sala de plens pel fet de que anaven vestits amb una samarreta blava ?
 
I per acabar-ho de rematar ara els grups politics no podrem fer els resums dels plens que veníem fent fins ara a la televisió que cobreix la actualitat local i que li paguem entre tots els castellonins mes de 2000 euros al mes , Empordà TV . Aquesta mesura va clarament contra els partits de la oposició , ja que els regidors de l’equip de govern surten a la “ tele “ sempre que volen .
 
Quina serà la següent mesura en contra de la llibertat d’expressió ?
 
 
Aquest Ple era ordinari i l`únic punt que es va debatre va ser una moció que varem presentar ERC i Entesa a favor del moviment “ no vull pagar “ , sobre els peatges de les autopistes.  Va ser aprovada amb 8 vots a favor ( ERC , Entesa , UDEM , i IPM ) , 7 abstencions ( CiU)  i 2 vots en contra ( PP i Solidaritat )  Aneu prenent nota, Solidaritat no ha donat suport a mocions com aquesta , la que varem presentar a favor de la insubmissió fiscal  i la que demanava col·locar el Cat a les matrícules dels vehicles municipals.
 
En el torn de precs i preguntes varem qüestionar al govern municipal sobre el fet que els alumnes del Bruel es vegin perjudicats per la manca de transport  escolar gratuït ; varem demanar dos informes de caire legal i econòmic ,    un sobre el fet de que amb aportació del crèdit de la línea ICO per part del govern central  es pugui finançar l’asfaltatge dels nostres carrers , obra que encara s’ha de començar ; varem requerir major puntualitat dels treballadors de l’Ajuntament alhora de començar la seva jornada laboral ; varem queixar-nos altra  vegada sobre l’augment de sous a l’Ajuntament ( una tècnica està cobrant 800 euros/mes més que l’any passat ) ; varem preguntar sobre el mercat d’antiguitats de El Trabuc ; varem preguntar sobre la Entitat Municipal Descentralitzada de Empuriabrava ; varem tocar el tema del concurs dels xiringuitos de la platja de Empuriabrava ( va quedar desert i en el pressupost d’aquest any hi figuren com a ingressos per aquest concepte 200.000 euros ) i varem parlar de les noves zones blaves .
 
En fi , molt decepcionant la actitud de l’actual equip de govern , vol actuar amb total impunitat ,  pretenent que  ningú  li porti la contrària i amb imposicions dignes de temps passats que ens pensàvem que ja no tornarien .

diumenge, 27 de maig de 2012

Renovació d'executiva

NOTA DE PREMSA

La secció local d’ERC de Castelló d’Empúries ha renovat la seva executiva

Desprès de varis anys amb Jaume Duñach com a president agafa el relleu
a la direcció el militant n. 35448 i ex-regidor a l’Ajuntament de Castelló
Ramon Piris .

Aquesta executiva s’ha obert a amics i simpatitzants del partit , i es crea
la figura de coordinador entre el partit i els regidors a l’Ajuntament , que
també formen part de la executiva local.

Es vol reforçar l’entorn del partit de cares a les properes eleccions
municipals, on ERC vol presentar una llista renovada amb canvi de cap
de llista inclòs , desprès de tres legislatures amb el mateix alcaldable.

ERC-CASTELLO D’EMPURIES

dijous, 17 de maig de 2012

Les zones blaves necessiten un consens

El passat dia 11 de maig a les 8 del matí vam fer un Ple ordinari al nostre Ajuntament on es va aprovar la instal·lació de 2.757 places de parking amb sistema de pagament en zona blava.

Aquest cop s’ha superat! Aquest cop sí que l’ha feta grossa! El govern municipal ha decidit implantar zona blava a la part més concorreguda d’Empuriabrava i el centre històric. Més de 2.700 places que els veïns d’aquest municipi hauran (haurem)de pagar si volen estacionar el seu vehicle a la zona comercial de Sant Mori, el passeig marítim, les avingudes Pompeu Fabra i Europa i el centre històric. En definitiva, un disbarat!

La greu situació econòmica que tots travessem no necessita mesures d’aquest tipus, sinó estratègies que promoguin el sector turístic i comercial del nostre entorn. Amb mesures d’aquesta mena foragitem els visitants i provoquem una nova ferida al (permeteu-me l’expressió) afeblit sector turístic del nostre país. Els ciutadans d’aquest municipi no es mereixen una nova càrrega econòmica, que ja se suma a la pujada d’impostos establerta per aquest ajuntament.

¿De què serveix que la legislatura anterior treballéssim per integrar-nos a la Red de Juderías, aconseguíssim certificats mediambientals i de serveis per a les nostres platges i certificats de qualitat turística, si ara aproven mesures sense consensuar amb ningú? Així perjudicaran els nostres ciutadans, els nostres comerços, els empresaris turístics, els treballadors del sector de serveis, les empreses de lloguer d'apartaments, els seus propietaris, els hotelers amb els seus hostes, els restaurants i els seus clients...

Entenem que s’han de buscar fórmules per a finançar els serveis que presta l'Ajuntament, però això no ha d'anar en detriment dels nostre ciutadans.Els que vivim a Castelló ja paguem aquest any un 15% mes d'IBI que l'any passat. No castiguem més a la nostra gent!

Està bé que els nostres visitants col·laborin a finançar els serveis d'un municipi turístic, però aquest tipus de mesures s'han de consensuar.

Tampoc és correcte provocar greuges entre ciutadans, ja que per exemple els vilatans del centre històric no disposaran de cap descompte per poder aparcar davant casa seva com sí el tindran els que viuen a Empuriabrava.

I la platja de la Rubina? Serà intransitable, ja que hi haurà un desplaçament important de gent que abans es banyava a la platja de "Passarel·la" i que ara aniran a la Rubina.

Creiem també que l'estudi econòmic que preveu recaptar 250.000 euros/any amb aquesta mesura és massa agosarat, per no dir-ho d'altra manera. Últimament els càlculs que fa l'Ajuntament per a les diverses concessions pequen de massa optimistes, con en el cas dels xiringuitus de la platja.

Creiem que ha faltat diàleg i que aquesta mesura no s'havia d'haver aprovat ara. Ha faltat consens. També creiem que una mesura d'aquest tipus, cas de tenir el consens que es reclama, s'hauria d’haver implantat per fases, no com ara, amb 2.757 places de nova creació.

Cal responsabilitat a l’hora de prendre decisions i, sobretot, abans de passar res per Ple, diàleg amb els ciutadans que són en definitiva els qui acabaran pagant.

dilluns, 23 d’abril de 2012

Avui, diada de Sant Jordi i durant tot el dia, la secció local Esquerra Republicana de Catalunya de Castelló d'Empúries estarà a la Plaça dels Homes recollint signatures a favor de la campanya “L’Escola en català”. Aquesta campanya vol aturar la sentència del tribunal suprem contra l’escola en català.

Aquesta recollida de signatures pretén demanar al Parlament de Catalunya que s’aprovi la Proposició de llei “Defensem l’escola en català” per a establir el català com a única llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu a Catalunya en tots els nivells, etapes i modalitats.

Per a més informació sobre aquesta campanya podeu anar a l’enllaç següent:    http://www.escolaencatala.cat/

Us animem a tots a passar per la parada que tindrà ERC el dia de Sant Jordi a donar suport a aquesta mesura a favor de l’escola en català.

Feliç diada de Sant Jordi a tothom!

dissabte, 7 d’abril de 2012

INSUBMISSIO FISCAL

El passat dijous dia 29 de març , dia de la vaga general , va haver-hi Ple al nostre Ajuntament. Els dos regidors d’ERC vàrem fer vaga a la nostra feina i varem assistir al Ple, com creiem que és la nostra obligació , ja que ens sentim servidors públics , no pas treballadors de l’Ajuntament. Així mateix, a l’hora dels precs i preguntes  vàrem llegir un manifest a favor de la vaga en contra de la reforma laboral.
Va ser un Ple amb 20 punts a l’ordre del dia , entre ells dos presentats com a assumptes urgents.
El tercer punt de l’ordre del dia va ser “  donar compte de l’acord de l’Assemblea General de la Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad“. Hem de dir amb satisfacció que el procés per entrar a aquesta important xarxa la va començar el nostre equip de govern  el 3 de juny de 2009 , amb l’aprovació per Ple municipal de la sol·licitud d’admissió . El procés ha durat 2 anys i mig , amb la preparació d’un dossier molt complert, amb entrevistes amb membres de la xarxa , amb visites de membres de la xarxa a la nostra vila, l’última el mes de juny passat, data en que jo encara era alcalde,  on ens visitaren l’alcaldessa de Girona i la secretària d’aquesta associació . Després d’aquesta visita només calia esperar , i en data 3 de desembre de 2011 vàrem ser admesos juntament amb la ciutat de Sevilla. A partir d’ara en formem part i l’alcalde i una regidora ja varen formar part d’una visita de treball a Israel d’una setmana de durada amb les despeses pagades per part d’aquesta associació .

El punt n. 8-1 era “ ratificar un acord de la Junta de Govern Local de 13 de febrer de 2011 referent a la resolució del contracte de serveis de recollida de restes de poda i jardineria “   Està essent si més no curiós tot aquest procés. A la passada legislatura es va resoldre aquest  concurs , només va faltar que ho aprovés el Ple. Amb l’entrada del nou govern aquest punt no va passar per Ple fins passats 7 mesos . Una vegada resolt per Ple , i adjudicat a l’empresa guanyadora , aquesta renuncia a fer el servei i s’ha de tornar obrir un altre procés de selecció . La pregunta és: què ha passat durant aquests 7 mesos en relació a aquest servei perquè ara l’adjudicatari presenti la renúncia ? . . .

Un dels punts presentats com a urgent va ser aprovar un pla d’ajustament a 10 anys per tal de poder fer un crèdit per poder pagar les factures pendents que té el nostre Ajuntament amb els proveïdors. Aquesta és una fórmula imposada pel govern central , amb un decret que envaeix clarament   l’autonomia municipal. El grup d’ERC ens varem abstenir , ja que la documentació ( 5 pàgines plenes de números ) la vàrem tenir 5 minuts abans de començar el ple , i evidentment la proposta no la vam poder estudiar i per tant vam prendre aquesta decisió .  Hem de dir que el nostre Ajuntament deu a proveïdors 3’7 milions d’euros. D’aquesta facturació mig milió d’euros corresponen al clavegueram , i per tant a mesura que es cobren les contribucions especials es paguen. També cal dir que les diferents administracions supramunicipals deuen al nostre Ajuntament 2’3 milions d’euros. El préstec que contractarà a l’Ajuntament per atendre aquestes factures serà de 2 milions d’euros.

El nostre grup va presentar una moció a favor de la insubmissió fiscal , o sigui , instar a l’Ajuntament que iniciï el  procés per tal de pagar tots els seus impostos a la Generalitat en comptes de fer-ho al govern central. Tècnicament es viable , i ja hi ha altres ajuntaments que aquest any ho faran, així com molts particulars .  La moció va ser derrotada : 2 vots a favor , 4 vots en contra i 10 abstencions .  Tot plegat decebedor, tenint  en compte que al nostre municipi estan representats al consistori a més d’ERC,  SI i CiU , dos  partits polítics teòricament  catalanistes, nacionalistes , sobiranistes o independentistes . He dit bé, teòricament , perquè a l’hora de prendre decisions que signifiquin  un avenç en l’autogovern del nostre país , almenys a la nostra vila , els regidors d’aquests dos partits s’arronsen, no fos cas que votar alguna proposta presentada per nosaltres els causés algun mal de cap o de ventre .
 Salvi Güell

dilluns, 5 de març de 2012

CRISI? NO PER A TOTHOM...


Us fem arribar el segon butlletí de la legislatura amb ànim de mantenir-vos informats dels darrers temes, que són de caire econòmic i que considerem molt importants perquè ens afecten a tots, especialment en aquests complicats moments de crisi que estem vivint. Amb aquest butlletí constatareu que la crisi no afecta igual a tothom.

ORDENANCES FISCALS
El passat 28 de desembre es van aprovar definitivament les ordenances fiscals  que han de regir els impostos i taxes per l’any 2012 (i que d’ells en depèn el pressupost de l’Ajuntament). La puja global de les taxes i impostos suposa un 5% d’augment respecte l’any anterior, amb excepcions concretes en alguna taxa com la d’escombraries.
Des d’Esquerra vam presentar AL·LEGACIONS, que van ser totes rebutjades. Demanàvem:
- Que les taxes  i impostos s’apugessin només el 3% (corresponent al que s’havia apujat l’IPC fins aquells moments) i que era el més lògic tenint en compte la situació econòmica actual.
- Que es rebaixés la taxa de recollida d’escombraries i deixalles donat que el pressupost de l’empresa Cenet quedarà reduït un 15% respecte l’any 2011. L’empresa de neteja Cenet (70% de capital privat i 30% de capital de l’Ajuntament) ha fet un ERO i acomiada 10 persones. Això farà rebaixar l’import que l’Ajuntament li ha de pagar, i per tant, tots els diners recaptats de més en taxa per cobrir aquest servei s’hauran de tornar d’una manera o altra als contribuents (320.751 €).  Això també farà que la qualitat del servei evidentment no sigui la mateixa.

- Que no s’apliquin interessos a les persones que demanen fraccionament o aplaçament en els pagaments dels seus rebuts. Estem d’acord que s’ha d’estudiar bé a qui es concedeix aquesta possibilitat de pagar a terminis, però també és cert que molta gent que demana aquest fraccionament ho fa per necessitat i pensem que si els ho posem difícil el més probable és que no puguin pagar.
Tema a part mereix precisament la puja de l’IBI que ens arriba. Volem manifestar el nostre rebuig a la intromissió del govern central del PP en les competències municipals al decretar una puja del 10% (això és el que ens ha tocat al nostre municipi) un cop ja aprovades les ordenances, que ja apujaven aquest concepte en un 5%. Total, un augment del 15% d’aquest impost que haurem de pagar sense possibilitats de fer-ne fraccionaments (o sí, però pagant els corresponents interessos).

PRESSUPOSTOS  2012
La partida de despeses que més augmenta és la d’amortitzacions de préstecs a llarg termini en 1.100.000€. Això és a causa del pla de sanejament en què està immers el nostre Ajuntament i a l’obligació, fruit d’un decret del govern central, de convertir les pòlisses de crèdit en préstecs a llarg termini. D’aquesta manera el nostre Ajuntament baixarà l’endeutament a finals de 2012 fins a un 78%.
El nostre grup va fer una proposta per tal de votar a favor dels pressupostos presentats per l’equip de govern; la qual va ser desestimada i per tant el nostre vot va ser negatiu. Recordem que el resultat de les votacions va ser: 13 vots a favor (equip de govern i PP), una abstenció (Entesa) i 2 vots en contra (ERC).

Les PROPOSTES que des d’ERC vam presentar per tal de votar a favor dels pressupostos van ser:
- Reduir un 15% el sou de l’alcalde, les remuneracions de tots els regidors i les aportacions als grups polítics municipals. Aquestes rebaixes ja les han fet altres municipis que creuen, igual que nosaltres, que la crisi l’hem de pagar entre tots.
- No apujar cap sou de cap treballador de l’Ajuntament. Està previst la puja de 6000€/any d’una persona de l’equip directiu. Al nostre entendre això és inadmissible, i més tenint en compte els acomiadaments de 13 persones que hi ha hagut des del mes de juny cap aquí.
- Reduir la partida d’assessoraments jurídics (assessories externes). 77.900€ són molts euros tenint en compte que a la plantilla de personal de l’ajuntament ja hi ha 4 advocats!
- Rebaixar l’import de la partida de premsa.

Aquests ajustaments proposats per nosaltres vénen a suposar aproximadament 95.000€ (15 milions de les antigues pessetes). Creiem que és una quantitat prou considerable i totalment necessària per tirar endavant serveis que ara no es contemplen o que es contemplen amb poc pressupost; nosaltres proposem que aquests diners estalviats s’inverteixin en:
- Ampliar el servei de la borsa de treball, totalment necessari i més en temps de crisi (en la darrera legislatura aquest servei funcionava cada dia i ara només està obert dos dies per setmana).
- Augmentar la dotació del Pla Educatiu d’Entorn, molt rebaixada en aquests pressupostos.
- Incrementar la partida destinada al banc d’aliments.
- Mantenir la mateixa quantitat que l’any passat per a les subvencions esportives (aquest any es contempla una reducció d’aquestes subvencions en un 61% segons el pressupost aprovat).
- Continuar assumint el cost aproximat de 10.000€ (que pertoca al nostre Ajuntament) de l’aula taller de l’Institut Castelló d’Empúries, partida que directament s’ha suprimit del pressupost.
- Dotar de més import les subvencions a  les escoles del municipi.
- Augmentar les quantitats destinades al Casal d’Estiu i el Parc Infantil de Nadal per tal de que no baixi la qualitat d’aquests serveis.
Com podeu veure el que reclamem és aprimar partides pressupostàries internes del propi Ajuntament i que aquests diners reverteixin en tota la societat castellonina.
Cal dir que aquests pressupostos contemplen una inversió al nostre entendre remarcable, la qual correspon a l’adequació de l’espai que uneix la biblioteca, la Farinera i Sta. Clara com a Centre Cultural, amb una subvenció del PUOSC de 206.687,35€ que vàrem obtenir el nostre equip de govern a la passada legislatura. Llàstima que els actuals governants hagin deixat perdre una subvenció (20.065€)  destinada a fer un buc d’assaig al convent de Sta. Clara (espai que hagués complementat molt bé tota l’oferta musical que s’ofereix  en aquest espai).
Entenem que són moments difícils però és en aquests moments que és important saber prioritzar i dotar de recursos necessaris les àrees de caire més social i educatiu i mantenir els serveis que realment són necessaris.

dilluns, 30 de gener de 2012

Pressupostos 2012


 El passat dijous dia 26 de Gener el Ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries va aprovar els pressupostos de la Corporació municipal per aquest any 2012 amb 13 vots a favor ( equip govern i partit popular ) , una abstenció ( entesa ) i 2 vots en contra ( ERC ) .
El ple dels pressupostos sempre es fa després del de les ordenances, i de les ordenances fiscals en deriven els pressupostos municipals. Nosaltres vàrem votar en contra de les ordenances fiscals . Val a dir que vam presentar al·legacions i es van desestimar totes. Evidentment , després d’aquest fet el més lògic era també votar en contra en el ple de pressupostos.
Però la nostra voluntat es col·laborar en el govern de la nostra vila, per això vàrem fer unes propostes que ajudaven a equilibrar els números i es dotaven d’una manera més important algunes partides de caire social que al nostre entendre han quedat molt minses . L’actual equip de govern va rebutjar les nostres aportacions i per tant la nostra intenció de votar en contra no va variar.
Són uns pressupostos on els ingressos pressupostats ens semblen força correctes, amb dues  excepcions . Cal tenir en compte  l’augment de l’IBI del 15 % ( 5% de l’Ajuntament i 10 % del govern central , en una clara invasió de competències de l’Estat envers l’autonomia municipal ) ,  i els més de 100.000 euros que deixarem d'ingressar a rel de la desaparició del mercat d’objectes de 2ª mà de Castelló  Nou .
Les despeses venen marcades per l’augment d’ 1.100.000 euros en les amortitzacions de préstecs a llarg termini ( fruit del pla de sanejament en que està immers l’Ajuntament i també fruit del decret del govern central de l’obligatorietat de passar les pòlisses de crèdit  a préstecs a llarg termini ) Aquests dos paràmetres faran que l’endeutament de l’Ajuntament  finals de 2012 sigui del 78 % .
Les propostes que vàrem fer nosaltres per variar el pressupost varen ser les següents :
-Rebaixa del sou de l’Alcalde d’un 15 %
-Rebaixa de les remuneracions de tots els regidors d’un 15 %
-Rebaixa de les aportacions a grups polítics d’un 15 %
( Aquestes rebaixes als sous dels polítics ja les han aplicat altres ajuntaments , que creuen que la crisi l’hem de pagar entre tots , igual que nosaltres  )
-No apujar cap sou aquest any a cap treballador de l’Ajuntament . Està prevista la puja de 6.000 euros/ any  al sou d’una persona de l’equip directiu . Al nostre entendre això és inadmissible , i més tenint en compte els acomiadaments de 13 persones que hi ha hagut des del mes de juny cap aquí .
-Reduir la partida d’assessoraments jurídics , 77.900 euros són molts euros, import exageradament elevat i més tenint en compte que  l’Ajuntament ja té advocats en la seva plantilla de personal . 
-Rebaixar l’import de la partida de premsa
Aquests ajustaments demanats pel nostre grup vénen a suposar aproximadament uns 95.000 euros , que davant d’un pressupost de 19 MM d’euros potser sembla una quantitat poc important , però que si ho comptem amb pessetes veurem que estem parlant de 15 milions de pessetes , quantitat prou considerable i totalment necessària per poder tirar endavant serveis que ara no es contemplen:
-Demanem que s’ampliï el servei de la borsa de treball , servei totalment necessari i més en els temps que estem passant . En la darrera legislatura aquest servei funcionava cada dia  i ara només està obert dos dies .
-Demanem una major dotació de la partida del Pla Educatiu d'Entorn , molt rebaixada en aquests pressupostos.
-Demanem una major dotació de la partida destinada al banc d’aliments
-Demanem que la partida destinada a les subvencions esportives sigui la mateixa de l’any passat . Aquest any es contempla una reducció de les subvencions esportives en un 61 % segons el pressupost aprovat dijous passat.
-Reclamem que l’Ajuntament assumeixi els 10.000 euros que costa l’aula taller de l’IES Castelló . Aquesta partida ha desaparegut del pressupost , i no es pot permetre que aquest import l’hagi de pagar l’Ampa de l’IES .
-No es pot permetre una retallada , tal i com contempla el pressupost ,  de les subvencions a les diferents escoles del municipi .
-Volem que augmentin les partides destinades a pagar el Casal d’estiu i el parc infantil de Nadal

Com podeu veure , nosaltres el que volíem era aprimar partides pressupostàries internes del propi Ajuntament i que aquests diners revertissin en tota la societat castellonina.

Cal dir també que per  l’actual equip de govern  la valoració de llocs de treball del personal de l’Ajuntament no es cap prioritat. Per a nosaltres sí , per això la vàrem iniciar a la passada legislatura i falta poc per acabar-la.
Amb aquest treball tindrem una valoració objectiva dels sous dels treballadors del nostre Ajuntament, amb comparació amb altres administracions. De tots els sous que estiguin per sobre del nivell, s’haurà de buscar una fórmula per adequar-los als imports  que corresponguin.    Es una altra manera d’estalviar en al capítol 1 de personal , més objectiva i més adequada en temps de crisi que no pas les mesures que fins ara s’han pres, totalment subjectives i en alguns casos totalment inacceptables.

Cal dir també que aquests pressupostos preveuen fer una inversió al nostre entendre molt important . És adequar l’espai que uneix la biblioteca, la farinera i Sta. Clara com a centre cultural , amb una subvenció del PUOSC de 206.687’35 euros que varem obtenir a la passada legislatura .Llàstima que aquest equip de govern hagi deixat perdre una subvenció que anava destinada a fer un buc d’assaig al Sta. Clara , espai que hagués complementat molt bé tota l’oferta musical que s’ofereix en aquest espai.