dimecres, 4 de desembre del 2013

CONSIDERACIONS SOBRE EL PLE DE 28 DE NOVEMBRE i ALTRES ASSUMPTES

El passat 28 de novembre hi va haver Ple Ordinari al nostre Ajuntament

El grup d’ERC vàrem presentar una moció de suport a la querella contra l’estat espanyol per crims contra la humanitat per l’afusellament del President de la Generalitat Lluis Companys i Jover i 47 representants polítics catalans més .
Cal recordar que el President Companys és l’únic president europeu escollit democràticament afusellat pel feixisme.
Aproximadament unes 192.000 persones varen ser empresonades i afusellades per règim feixista del general Franco i continuen essent considerades culpables per la justícia espanyola
La llei d’amnistia de 1977 continua vigent i empara la impunitat dels crims de la dictadura franquista, malgrat la sol·licitud de derogació feta per part de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans i altres entitats de prestigi com Human Rights Watch i Amnistia Internacional
Tancades les portes de la justícia espanyola, la justícia argentina ha assumit des de fa uns mesos  la investigació dels crims del franquisme arran de la denúncia de diverses víctimes.
El nostre diputat Joan Tardà va presentar el dia 15 d’octubre al jutjat federal n. 1 de Buenos Aires una  querella criminal contra l’estat espanyol per aquests fets.
La moció de suport a aquesta querella es va aprovar amb 16 vots a favor i una abstenció ( PP )

Els punts números 6 i 7 eren aprovació de bases i convocatòria per a regir processos selectius per a cobrir places d'auxiliar de biblioteca i de conserge.
Creiem que és interessant que en època de precarietat laboral l’Ajuntament pugui oferir llocs de treball a gent que ho necessiti. Però en aquests casos ho trobem del tot innecessari perquè creiem que a l’Ajuntament hi ha suficient personal degudament qualificat per ocupar aquestes places vacants.
Hi vàrem votar en contra .

Es va passar per urgència el punt d’aprovació del projecte bàsic de millora del passeig marítim d’Empuriabrava i sol·licitud  de concessió al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Creiem totalment inadmissible passar per urgència un punt tan important  com aquest, sobretot per no tenir la feina feta amb el temps suficient, quan l’alcalde ens havia dit diverses vegades que a l’octubre ho tindrien tot a punt.
Evidentment estem d’acord en fer un passeig nou a Empuriabrava i poder tenir la concessió dels serveis per 50 anys . Però això no està assegurat, ja que també poden optar a construir el passeig i obtenir-ne la concessió empreses privades.
El que no veiem clar és com es finançarà la construcció d’aquest passeig, d’un pressupost de 3,2 mil.lions d’euros. 

En el torn de precs i preguntes vàrem fer 14 intervencions i volem destacar el següent :
- Vàrem qüestionar l'activitat de la empresa TEVECA en un camp on no té permís d’activitats, i on recentment hi va haver un foc que encara fumeja, amb el perill que va suposar per als veïns de la zona.  Creiem que s’han de prendre mesures de seguretat estrictes que ara mateix no hi són. 
- Varem interpel·lar a l’alcalde  sobre la EMD d’Empuriabrava que no tenim clar que vulguin tirar endavant, ja que ho han publicitat en mitjans de comunicació, però no han iniciat cap tràmit per tirar-ho endavant. Nosaltres estem en contra d’aquesta figura administrativa,  ja que suposaria moltes més despeses pel municipi , doncs es duplicarien moltes partides pressupostàries, amb la inclusió d’un bon sou per a algun dels regidors actuals. Nosaltres som partidaris, tal i com deia el nostre programa electoral, del regidor de districte, amb especial cura per Empuriabrava.
- Vàrem reclamar estelades a més rotondes del municipi, tal i com es va comprometre l’equip de govern ja fa uns quants mesos.
- Varem preguntar quan seria la fira de Nadal i la regidora ens va dir que el 8 de desembre , i resulta que són els dies 6 , 7 i 14 de desembre a diferents indrets del nostre municipi. En aquest cas, la regidora de cultura, en comptes d'informar el que va fer va ser desinformar.
- També varem qüestionar la informació de la web de l’Ajuntament, amb dades endarrerides i incomplertes, amb informacions totalment caducades de l’any 2010.
Igualment vàrem qüestionar la política d'informació de l’Ajuntament, amb la mala costum de donar notícies que encara no s’han produït .
- A més a més, vàrem qüestionar el viatge pagat per l’Ajuntament a la regidora d’educació a l’assemblea del club de "Les Badies més Belles del Món" a Cambodja , sobretot quan no ens va saber dir què hi anava a fer, ni tampoc el regidor de turisme ens va saber explicar el contingut d’aquesta trobada i el paper dels nostres representants en aquest esdeveniment.
De Roses hi viatja una regidora, de l’Escala hi viatja una tècnica, de Sant Pere Pescador no viatja ningú i de Castelló d’Empúries 2 persones. O la gent de Castelló val la meitat o potser amb una persona que hi anés hauria estat suficient, no creieu ?

A banda del Ple volem manifestar el nostre desacord amb alguns procediments de contractació del nostre Ajuntament, per exemple la nau industrial per a magatzem de material i maquinària de l’Ajuntament. Es van publicar les bases per a la contractació en data 18 d’octubre, o sigui, va començar el procés aquest dia i vés per on aquesta nau en aquella data ja estava mig plena de material i maquinària de l’Ajuntament. Es podria dissimular millor, no creieu?

Salvi Güell- ERC Castelló d'Empúries

dimecres, 6 de novembre del 2013

PLE D'ORDENANCES I POUM

PLE DE DIVENDRES  25 d’OCTUBRE DE 2013  A LES 9 DEL  VESPRE

Sobta una mica que convoquessin un Ple el passat divendres al vespre , i més tenint en compte que s’aprovaven les ordenances fiscals de l’any 2014 i el text refós del POUM Els temes eren suficientment importants com per haver-ho fet un altre dia o fins i tot el mateix dia a una altra hora
No va ser casual doncs, que pràcticament no hi vingués ningú . Potser l’equip de govern és el que volia . . .
Hi havia 9 punts a l’ordre del dia. En destaquem els següents :

Punt n. 4 . Aprovació de la puja de la tarifa de l’aigua a Empuriabrava del 3 % . Hi vàrem votar en contra . L’IPC de l’any passat va ser del 1’7 % , per tant no és normal una puja del 3 % , i més tenint en compte que una de les raons en què es basa aquesta puja  és la disminució del consum. O sigui que quan hi ha més consum , més negoci per a l’empresa Aqualia , i quan hi ha menys consum, que paguin els contribuents. Curiós, no creieu ?

Punt n. 5 . El grup municipal d’ERC varem presentar una moció per l’aturada definitiva i desmantellament del projecte Castor.  Creiem que primer és la seguretat de les persones abans que el negoci que puguin fer empresaris com el Sr. Florentino Pérez .
Es va aprovar amb 16 vots a favor i un en contra , el del PP. El sr. Genovés s’ha especialitzat en defensar al nostre ajuntament totes les accions  i decisions del govern central, encara que siguin d’algun altre partit diferent del seu .

Punt n. 6 . Es varen aprovar les ordenances fiscals per l’any 2014 .
No estem d’acord que es cobrin interessos en els fraccionaments d’impostos i taxes . Se n’ha de facilitar el pagament a la gent, no posar-hi entrebancs .
Vàrem demanar un pronunciament explícit a l’alcalde que l’IBI de l’any 2015 no s’apujaria, ara que l’ajuntament  té marge per fer-ho. No s’hi va comprometre, fet per a nosaltres molt negatiu, ja que una puja  seria del tot inacceptable.
La taxa d’escombraries , per tercer any consecutiu és superior al cost del servei, o sigui, que els ciutadans d’aquest municipi paguem més del que toca. I això pot empitjorar de cares a l’any 2015, ja que possiblement l’abocador s’apugi i potser serà obligatori fer la recollida selectiva a tot el municipi, amb l’increment del cost que comporta.
Són tres bones raons per votar en contra d’aquestes ordenances.

Punt n. 7 . Es va aprovar la verificació del segon text refós del POUM.
Es va aprovar amb 15 vots a favor i dues abstencions ( ERC )
Cal dir primer de tot que aquest POUM és molt millor que el que es volia aprovar el 2007 , i que l’equip de govern del que jo era l’alcalde va retirar i modificar fins arribar al document actual , que no ens satisfà del tot .
Hi ha dos aspectes que no ens agraden: l’excessiva edificabilitat del Polígon la Muga Sud i que el Trabuc no passi a mans municipals, o sigui, de la gent del municipi .
Esperem que aquesta hagi estat l’última aprovació respecte d’aquest POUM que es faci al nostre ajuntament , que va començar a tramitar-se oficialment el març de 2005. Ara passarà pel sedàs de la comissió d’Urbanisme de Girona . 

Va ser un Ple força tranquil. Això sí, nosaltres vam fer sentir la nostra veu i la postura que vam prendre en aquests punts crec que la podria subscriure la majoria de la gent del nostre municipi.

Salvi Güell. ERC Castelló d'Empúries

dimecres, 5 de juny del 2013

ÚLTIM PLE ORDINARI : DEIXALLERIES, ESTELADES, SOBIRANIA FISCAL i MODIFICACIONS DE CRÈDIT

Vàrem celebrar Ple ordinari al nostre Ajuntament el passat dijous dia 30. Va durar 3 hores i va ser prou interessant i alhora decebedor en algunes decisions que es varen prendre .

Es va presentar la liquidació de l’exercici de 2012 amb un romanent de tresoreria positiu de 453.869’49 euros, i amb un endeutament del 78’97 %.

Es va decidir, amb el nostre vot en contra, i amb l’abstenció d’Entesa, reduir la zona de recollida selectiva amb el sistema de porta a porta per a particulars a l’Hort d’En Negre i tancar (excepte els dissabtes) la deixalleria situada al costat del cementiri .
Nosaltres creiem que la recollida del porta a porta, perquè funcioni, necessita una gran conscienciació per part dels usuaris, i això sembla que ara ha minvat. Es un sistema car. Però quan la situació econòmica millori esperem la reintroducció d’aquest sistema a quants més àmbits millor. A la llarga serà beneficiós pel nostre municipi, tant des del caire econòmic com ecològic i social.
No podem estar d’acord de cap de les maneres en el tancament de la deixalleria de Castelló. Es utilitzada per molts veïns. L’equip de govern diu que per 6-7 persones cada dia. Això es totalment fals !!! Els ciutadans estem pagant ja fa dos anys una taxa per sobre del cost del servei, i a sobre en tanquen alguns !!! Es inadmissible !!! El regidor de torn, el sr. Martínez de UDEM va voler fer la gracieta i va dir que és més barat pagar el taxi als usuaris d’aquesta deixalleria fins Empuriabrava que mantenir aquest servei obert. Quina falta de criteri i quina poca sensibilitat !!!

El nostre grup va presentar una moció per qué onegin estelades a llocs emblemàtics del nostre municipi. Creiem que és un encert que hi hagi un document aprovat pel Ple que vagi en aquest sentit, no fos cas que arrel de les protestes del PP es tornessin a retirar com ja va passar una vegada. La moció es va aprovar amb el vot en contra del PP i abstenció de UDEM

Es va aprovar una moció donant suport a la declaració de sobirania fiscal de Catalunya, o sigui, que aviat el nostre Ajuntament pagarà els impostos a l’Agencia Tributària Catalana. Al·leluia !!. Nosaltres ja vàrem presentar una moció en aquest sentit fa uns quants mesos i l’equip de govern hi va votar en contra. Celebrem la rectificació, encara que s’hagi portat a terme més tard del que nosaltres haguéssim volgut.

Es va presentar per urgència una modificació de crèdits de 292.535 euros .
Hi vàrem votar en contra. No és normal que es presenti una modificació del pressupost d’aquest import per urgència, sense que haguéssim tingut accés a la documentació per estudiar-la.
Es donen de baixa 292.535 euros d’amortitzacions, segons la regidora d’hisenda i l’alcalde perquè els imports d’aquesta partida estaven mal sumats. No us sembla una mica increïble ?
Les partides que es donen d’alta són les següents:
9500 euros per externalitzar l’arxiu.
32.598 euros per senyalització del Centre Històric.
29.939 euros per gestió restes de poda i jardineria.
16.117 euros per externalització de nòmines.
20.570 euros per Conveni “ Sons del Mon “ (2 concerts de música).
10.000 euros per Ruta de l’Art (per pagar el llibre).
7.623 euros per assessoraments a l’àrea econòmica (import que es paga a l’interventor del Consell Comarcal per assessorar el nostre municipi )
3.000 euros per gestió impostos municipals.
2.989 euros per assessorament per a subvencions.
24.200 euros per assessoraments de àrees i departaments (bufet Garrigues de Barna. pel contenciós contra les zones blaves )
3.000 euros promoció de festes i actes lúdics.
10.000 euros projecte Carles Fages de Climent (per publicitar l’obra del poeta).
23.000 euros per neteja de platges.
100.000 euros per asfaltat de carrers.
Jutgin vostés mateixos , però a nosaltres ens sembla que hi ha despeses supèrflues, com d’altres que es fan al nostre municipi. Potser si alguna d’aquestes no es portés a terme no hi hauria excusa per no tancar la deixalleria de Castelló o es podria actuar en àmbits que s’estan menysvalorant com els educatius i esportius .

Al torn de precs i preguntes vàrem intervenir l’Anna i jo mateix, i entre d’altres qüestions vàrem expressar la nostra opinió sobre aquests temes :

Vàrem qüestionar diferents aspectes de les zones blaves, com per exemple els aparcaments al final de l’avinguda Joan Carles I, que estan creant problemes de trànsit. El regidor corresponent, de UDEM, ens va dir que els havien demanat els veïns de la zona, ja que inicialment no estaven previstos. I quan un veí demani que li treguin la zona blava de davant casa seva, també li faran cas? O és que hi ha veïns de 1ª categoria i n’hi ha d’altres de 2ª categoria?

Vàrem fer esment a l’alcalde que el Consell Comarcal ajudi a pagar el cicle formatiu que han adjudicat al nostre municipi, ja que el benefici serà per tota la comarca i de moment qui paga el local és Castelló d’Empúries (70.000 euros /any )

Vàrem preguntar pel serveis a la platja aquest estiu. De moment, el més calent és a l’aigüera, i estem ja a primers de juny. L’actual concessionària dels serveis plega el 10 de juny i a hores d’ara no hi cap alternativa. El que sí és segur, segons l’equip de govern, és que no hi haurà discoteca. De moment, ni discoteca ni gaire res més.

Varem preguntar per la situació de Castelló 2000. Ens varen assegurar, l’alcalde i el sr. Gallego, que l’únic que volen és fer convenis separats pels treballadors d’aquesta empresa de serveis i el de l’Ajuntament, i que el conveni de l’Ajuntament també s’hauria de dividir en dos, un per a funcionaris i l’altre per al personal laboral. Se'ns va assegurar que això no significa cap pas cap a la privatització de Castelló 2000.

Vàrem reclamar la instal.lació, ja, dels desfibril·ladors que ens ha donat la Diputació, arrel del conveni que el nostre equip de govern va fer el seu dia, ja fa més de dos anys.

Bé, com veieu, es varen tocar diversos temes, però una de les conclusions és que segons per a què hi ha diners i segons per a què, no.
També es pot dir que els senyors de UDEM, quan es presenten mocions de caire identitari o que sobrepassen àmbits del municipi se solen abstenir, al.legant la diversitat del seu electorat. Com si el seu electorat no es pogués beneficiar del que es demana en aquestes mocions !!
També veiem que la situació de la platja d’Empuriabrava aquest estiu serà força desastrosa, si no canvien les coses en pocs dies. Entre els pocs serveis i les zones blaves . . . .

Salvi Güell
1 de Juny de 2013

dijous, 21 de febrer del 2013

TEXT REFÓS POUM, PENÚLTIMA ESTACIÓ ?

El passat dia 15 de febrer a 2 quarts de 2 del migdia , hora poc afortunada al nostre entendre per passar per Ple qualsevol tramitació del POUM , es va aprovar el text refós amb 14 vots a favor (equip de govern, Entesa i PP) i 2 abstencions (ERC) .

Fem memòria:


Març 2005 
aprovació avantprojecte del POUM
Maig 2006
aprovació inicial POUM , amb el planejament de construcció de 4.141 vivendes noves
Març 2007
aprovació text refós
Desembre 2008
aprovació nou avantprojecte POUM . Obertura d’un gran pla de participació ciutadana amb 59 reunions  i amb el recull de 44 suggeriments.
Setembre 2009
2ª aprovació inicial del POUM, amb   45 dies d’exposició pública , amb presentació de 175 al·legacions ( 76 amb el mateix redactat ) de les que se’n varen estimar  52

Entrada en vigor de la llei 26/2009 , a on canvien els paràmetres alhora d’establir convenis urbanístics, i per tant dels 36 convenis signats , 22 es desestimen i en queden 14 d’aprovats.     A data Febrer 2013 , i definitivament  , en queden 11 d’aprovats.

Febrer 2011
entra a l’Ajuntament l’informe de la Oficina Antifrau en que exculpa de qualsevol fet irregular al regidor i alcalde denunciats per els grups municipals de CiU i PSC-PSOE
24 de Març de 2011
aprovació provisional del POUM . Paral·lelament havíem tingut converses amb el departament de política territorial de la Generalitat per consensuar diferents aspectes del POUM.


Un cop aprovat provisionalment el POUM , s’envia a la comissió d’urbanisme i aquesta emet un informe de 79 pàgines i que en la valoració inicial de l’expedient del POUM diu el següent :

Havent vist i analitzat la proposta , tot i tenir en compte que les preexistències actuals d’uns assentaments urbans, sobretot pel que respecta al teixit urbà d’Empuriabrava , envoltats d’uns espais no edificables , clarament protegits , configuren un model poc adequat als criteris urbanístics actualment vigents , la voluntat del Pla, d’oferir uns criteris i unes estratègies , que suposen configurar un nou model d’ocupació de sòl que eviti la dispersió en el territori , afavoreixi la cohesió social i es consolidi com un model globalment eficient es considera adequada.
A més a més , tant pel que fa als terrenys classificats de sòl no urbanitzables, com en gran part dels espais que es classifiquen de sòl urbanitzable, s’observa la clara voluntat de fixar els mecanismes per a preservar els valors paisatgístics d’interès especial , natural, ecològic , i en alguns cassos d’alt valor agrícola , dels espais que configuren la zona humida dels Aiguamolls de l’Empordà i tota la seva àrea d’influència

Els acords de la comissió d’urbanisme són suspendre l’aprovació definitiva i supeditar-lo a la presentació d’un text refós . A més, posa una sèrie de condicionants :
- Cal obtenir 7 nous informes- Demanen 2 modificacions o incorporacions als sistemes
- En el sol urbà consolidat, fan 8 consideracions de caràcter tècnic a incorporar
- En el sol urbà no consolidat / i o actuacions en el sol urbà fan 5 consideracions a tenir en compte
- En les actuacions aïllades en el sol urbà demanen una modificació i una recomanació
- En els plans especials fan 3 consideracions a tenir en compte
- En el sol no urbanitzable fan 7 consideracions
- En la documentació del pla, en els aspectes normatius , detecten 7 errades materials a rectificar .

Una vegada resoltes totes aquestes consideracions es proposa al Ple del dia 15 l’aprovació del text refós, del qual volem fer les següents observacions:

El canvi més important respecte a l’aprovació provisional és en el Pla Parcial Urbanístic PPU-4 Les Calandrieres , ja que la part discontinua del sector (antic polígon no desenvolupat a la zona nord) es classifica com a no urbanitzable , seguint les instruccions de la comissió d’urbanisme.

Es manté la dàrsena de Flamicell.

El polígon La Muga Sud ,a l'altre costat de la comarcal,augmenta l'edificabilitat (de 110 a 164 habitatges ) ( 4’48 habitatges /Ha. a 5’51 habitatges /Ha.)

Es posposa el vial de darrera els horts, pendent d’una avaluació d’impacte ambiental

PMU-7 Port Moixó, desapareix el conveni i es marquen a la fitxa els sistemes mínims de vials i equipaments (5.192 metres quadrats)

PMU-16 Mas Llebrer (El Trabuc), es perd l'oportunitat de que el municipi i Empuriabrava en concret, conservin el mas de titularitat municipal

Apareix a Les Calandrieres una parcel·la de terreny que abans no formava part del polígon , arrel d’un conveni de 2002 que entenem nosaltres que no s'escau cap compensació i que en data 30/11/2009 ja es va desestimar una al·legació al respecte.

Vist tot aquest procés i tenint en compte que el que es proposa és aprovar el text refós que deriva del document d’aprovació provisional al que nosaltres hi vàrem votar a favor , i vist que hi ha aspectes del document del text refós que no ens satisfà com s’han resolt per part de l’actual equip de govern , el més important el tema del Mas Llebrer , el nostre vot va ser el d’abstenció .

Ara s’obrirà un període d’exposició pública , durant el qual es podran fer al·legacions . Si no n'hi ha cap que modifiqui substancialment el document, s’enviarà a la Comissió d’Urbanisme perquè en faci l’aprovació definitiva . Si s’acceptés alguna al·legació que modifiqués substancialment el document , hauria de passar altra vegada pel ple de l’ajuntament.

De totes maneres, tot i que no ens satisfà del tot , sí que volem manifestar que aquest document del POUM ens agrada molt més que el que va presentar l’equip de govern del 2003 al 2007 . Creiem que ha valgut la pena l’esforç fet pel nostre equip de govern (2007-2011) i pel nostre grup municipal en concret. Es tracta d’un planejament de municipi molt més acurat, respectuós amb el medi ambient, i d’un creixement més moderat (2.408 vivendes noves a construir) . 
Grup Municipal- Secció Local d'ERC - Castelló d'Empúries


Mapa Resum del POUM- Ajuntament de Castelló d'Empúries -16,58Mb Pot trigar una mica en descarregar-se


dimecres, 2 de gener del 2013

PRESSUPOSTOS 2013- Encara hi ha privilegiats


El passat divendres dia 28 de desembre, dia dels innocents, a 2 quarts de 2  del migdia  el Ple del nostre Ajuntament va aprovar els pressupostos per l’any 2013 amb els vots a favor de l’equip de govern ( 12 ) , una abstenció ( Entesa ) i dos vots en contra ( ERC ) . Faltaven 2 regidors que no varen poder assistir-hi.

Cal dir que el pressupost consolidat es de 21.424.704 euros  , un 5’60 % mes que l’any 2012 . En conjunt els ingressos augmenten un 6`09 % , degut a l’increment de les ordenances fiscals  ( taxes i impostos ) i per l’adjudicació de les zones blaves del Centre Històric i d’Empuriabrava  ( 432.000 euros ) . D’aquest últim ingrés voldríem manifestar la nostra disconformitat per com s’ha portat a terme tot aquest procés.

Estan previstes inversions per valor de 824.350 euros, que es financen amb subvencions  ( 522.000 euros ) i aportació municipal ( 302.350 euros )

De les subvencions destaquem els 206.687 euros per acabar la Sala Polivalent ( PUOSC 2009-2013) i 213.313 euros per el Centre de Serveis d’Empuriabrava ( PUOSC 2009-2013 ).

En el pressupost figuren ingressos en concepte d’ocupació de la platja d’Empuriabrava de 145.000 euros

També figuren ingressos per la taxa de recollida d’escombraries de 3.139.525,73 euros, un 4’5 % mes que el cost d’aquest servei . Per segon any consecutiu aquest ingrés supera el cost del servei , fet que venim denunciant des de ja fa dos anys.

Cal remarcar l’augment en la participació de Tributs de l’Estat , ja que per l’any 2012  es varen pressupostar 1.983.875 euros, i pel 2013 s’han pressupostat 2.201.474 euros ( 217.599 euros de  mes )

En el capítol de despeses cal remarcar la despesa de 30.000 euros ( corresponen a 4 mesos ) pel lloguer d’una nau per portar a terme un cicle formatiu de serveis nàutics.

També figuren 98.000 euros per assessoraments jurídics . No cal dir que trobem aquest import totalment exagerat , i mes tenint en compte   que a l’Ajuntament hi figuren en plantilla 3 advocats .

La partida per a la  valoració de llocs de treball no s’ha dotat de consignació econòmica , el que vol dir que no pensen acabar-la , amb els perjudicis que això suposa per  a la nostra administració, tant a nivell organitzatiu com a nivell econòmic

Tampoc es té en compte la regularització de les nòmines de la policia local , ja que estan cobrant  uns complements per allargament de jornada que ja no fan . Arrel del decret del govern central ara els toca fer més hores amb el mateix sou , com a la resta de funcionaris , sense que això s'hagi de compensar econòmicament . Si apliquessin bé el decret , el nostre municipi estalviaria per aquest concepte 70.000 euros / any.

L’aportació municipal a la Llar d’Infants es de 282.280 euros , 92.000 euros menys que el 2012 . Això vol dir que les famílies han d’assumir un cost molt més elevat de la quota mensual que han de pagar. S’ha apujat la quota pels empadronats a Castelló i s’ha abaixat la quota als de fora del nostre municipi. Creiem que és una política totalment errònia , i que a la llarga , si no es canvia  , farà que la llar d’infants desaparegui , ja que altres de municipis del nostre voltant tenen quotes més baixes per oferir el mateix servei.   

Es diu que la crisi l'hem de pagar entre tots , però això al nostre Ajuntament no és així . Hi ha  35 treballadors que cobren més de 3000 euros al mes . Mentrestant s’acomiaden persones per motius econòmics . No seria més raonable abaixar alguns d’aquests sous i no haver d’acomiadar ningú per motius econòmics?  Està equilibrada la plantilla de Castello 2000 amb 40 treballadors, entre ells un gerent i tres caps de servei, i mes tenint en compte que un d’aquests caps de servei té al seu càrrec només 5 treballadors ? Estem parlant de sous considerables . . .
Per què no s’acaba d’una vegada  la valoració de llocs de treball al nostre Ajuntament ? A qui fa por saber el resultat, als nostres governants o a aquestes classes benestants que s’han instal·lat a la nostra administració local ?
Per què s’abaixen sous als funcionaris per decret llei i no s’abaixen els sous dels 16 regidors ? Nosaltres  ja  portem dos anys fent la proposta de rebaixa de sous d’aquests regidors , entre ells els nostres.  

Tenint en compte que amb 9 regidors a l’equip de govern podrien governar  , per que haver de pagar a 13 polítics per fer una feina que podrien fer tranquil·lament 9 persones ? I si volen ser 13 , doncs que es reparteixin el sou que els tocaria a 9 . Amb mesures com aquestes estalviaríem 65.000 euros / any. 

Be, que tinguem tots un bon any 2013 , que serà dur , d’això no en tingueu cap dubte . Però desprès de la tempesta sol venir la calma , i  nosaltres l'esperança la tenim posada al 2014 , que creiem serà un any clau al nostre país , i esperem que també  ho sigui al nostre municipi amb canvis en els criteris a l’hora de fer els pressupostos.