dissabte, 1 de febrer de 2014

RESUM D’UN PLE EN EL QUE VAREM VOTAR A FAVOR DE TOTES LES PROPOSTES

El passat dia 30 de gener hi va haver  Ple ordinari al nostre Ajuntament.
Vàrem votar a favor en els 11 punts presentats a debat i votació .
Creiem que un partit polític seriós com ERC ha de saber estar a l’alçada en cada moment, i si estem d’acord amb les propostes dels nostres rivals politics, doncs per coherència les votem favorablement.
Evidentment varem manifestar la nostra disconformitat en diferents temes en el torn de precs i preguntes, perquè veiem que aquest equip de govern cada dia “ navega “ més.

Es va aprovar iniciar els tràmits per redactar el ROM , reglament que ha de regular, entre d’altres coses, el funcionament dels plens.

Es va aprovar una moció per a sancionar els immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses .

Es va aprovar una moció per donar suport a la consulta aprovada al Parlament de Catalunya per decidir el futur del nostre país.  

Es va aprovar amb el vot favorable de tothom excepte el PP  una moció presentada per ERC contra l’avantprojecte de llei que prepara el ministre Gallardón sobre el dret de les dones a decidir sobre la interrupció voluntària de l’embaràs

Es va aprovar licitar la concessió administrativa del servei públic de transport urbà de viatgers. Es tracta de fer concurs per un servei regular de bus urbà per a 8 anys , amb 15 parades i un preu de sortida de 148.500 euros/any . Nosaltres creiem que per la idiosincràsia del nostre municipi aquest és un servei molt necessari i és imprescindible que funcioni d’una manera perfecta. Per tant, reclamem a la mesa de contractació que sigui molt curosa a l’hora de triar la plica guanyadora quan toqui, i un cop adjudicat el servei se’n faci un control molt estricte.

Es va aprovar definitivament, amb caràcter d’urgència,  el catàleg de bens culturals d’interès local. Es varen desestimar dues al·legacions, una del govern central, que pretén enderrocar els edificis existents a la platja d’Empuriabrava . Suposem que les accions del govern central no s’aturaran aquí, i que presentaran al jutjat un contenciós.

Al torn de precs i preguntes varem fer 11 intervencions.
  • Varem  demanar les gestions fetes per les 5 persones assistents a Fitur .
  • Varem preguntar sobre el camp on Teveca fa part de la seva activitat sense permís d’activitats.
  • Varem preguntar sobre l’aprovació del POUM per part de la comissió d’urbanisme. L’Ajuntament encara no ha rebut el document , però ja podem dir, desprès de 9 anys de tràmits, que el POUM ja està aprovat.
  • Varem preguntar sobre el PUOSC, sense noticies encara per part del Departament de Governació de la Generalitat.
  • Varem preguntar per temes de seguretat ciutadana, del propi ajuntament i de la població en general.
  • Varem preguntar per les preinscripcions escolars i varem constatar que l’equip de govern va tard en aquest tema.
  • Varem manifestar públicament  que la web de l’Ajuntament està plena de faltes de tots tipus .
  • També varem incidir en diferents aspectes del transport escolar que no ens satisfan . Creiem que el Consell Comarcal ha marcat un gol al nostre consistori en aquest tema , pel que fa al transport a les escoles d’Empuriabrava.
  • També varem corroborar  la disbauxa que hi ha a l’hora de fer els programes de les activitats que organitza l’Ajuntament, en aquest cas de la festa de la Candelera.A part de no concretar correctament les activitats que es fan, ens varem queixar que no hi hagués cap activitat per a la gent gran ( ball ) . 

A part del Ple , voldria manifestar dos aspectes que crec cal remarcar :

Des de que va entrar aquest equip de govern totes les activitats festives es fan a través d’una empresa propietat d’un alcalde convergent de l’Alt Empordà.  I la gent del nostre municipi no té dret a guanyar-se la vida o què ?

S’estan fent encàrrecs aprovats per Junta de Govern Local a empreses propietat de regidors de l’equip de govern, com per exemple l’encàrrec de tasques d’excavadora per a moviment de terres d’una excavació arqueològica a l’empresa Transports i Excavacions Canet . Lleig , no us sembla ?


Salutacions