dijous, 13 de setembre de 2012

11 de setembre: dues visions

Aquest passat 11 de setembre una bona colla de castellonins i castellonines hem pogut viure dues visions ben diferents d'una festa que sempre ha estat reivindicativa, o si més no això és el que jo penso.
Res a veure la sensació de formar part d'un país que està vivint moments històrics amb una clara reivindicació per la independència, a la tarda a Barcelona, amb la desídia i la manca de previsió en l'organització de l'acte institucional a Castelló al matí,
De la manifestació de la tarda no us en parlaré, ja que tots els mitjans se n'han fet ressó, però si que vull expressar el meu descontentament amb el d'aquí.
Penso que és una falta de respecte cap als ciutadans del nostre poble que es convoqui un acte d'afirmació nacional a les 10 del matí a la plaça de la basílica i que s'hagi d'endarrerir mitja hora perquè es feia missa i els músics molestaven. No s'hi valen les disculpes en aquests casos d'incompeténcia manifesta. Que no hi ha prou gent a l'ajuntament que no siguin capaços de preveure una cosa així?És clar que, veient la publicitat que s'havia fet de l'acte, ja no ens estranya res.
I per acabar-ho d'adobar, els manifestos. Quina desídia! Tant complicat és preparar un manifest ni que sigui refregint els tres que ens va encoŀomar l'alcalde? I que a banda de ser molt acomodaticis, algun d'ells un xic fora de temps, no mostraven en cap moment el sentiment que manifesta una bona part de la poblaciò del país, com sempre molt per davant de qui els presenta.
En fi, no per casos com aquest deixarem de treballar i lluitar per tenir un estat independent ben aviat, perquè, com dèiem a la manifestació, tenim pressa, molta pressa per ser un nou estat d'Europa.
VISCA CATALUNYA LLIURE !

divendres, 7 de setembre de 2012

MOCIÓ PER POSAR L’ESTELADA PERMANENTMENT A CASTELLÓ D’EMPÚRIES

L’any 2008 se celebrava el centenari de la bandera que impulsà i dissenyà Vicenç Albert Ballester el 1919 com a senyal de lluita per una Catalunya lliure. Aquest símbol, que ja comptava amb antecedents gràfics el 1908, avui ja transcendeix els partits polítics i ha esdevingut una veritable icona catalana.

Els motius pels quals es va crear aquesta bandera avui segueixen sent més vigents que mai. Creiem fermament que cal continuar treballant en favor de les llibertats catalanes a través d’iniciatives que fomentin la consecució d’aquest objectiu. Recordem que fa pocs anys commemoràvem els 300 anys de l’inici de la pèrdua de les llibertats del poble català amb la derrota d’Almansa el 1707 i amb l’antecedent del 1659 amb la pèrdua de la Catalunya Nord.

Pensem que cal donar suport a les iniciatives socials que promoguin actes pedagògics i reivindicatius, i més en un context com el que tenim actualment en el qual l’estat espanyol actua sovint de forma deslleial amb la resta d’administracions públiques, incomplint els compromisos econòmics que té contrets amb el nostre país, perllongant una situació d’espoli fiscal insostenible i retallant drets socials i de ciutadania que han costat molts anys d’aconseguir.

Atès que posar qualsevol símbol en un lloc visible del municipi  sempre i quan no s’ocupi l’espai reservat pels símbols oficials, no contravé cap normativa :

DEMANEM :

 Que a partir d’avui es  pengi en un lloc destacat del nostre municipi  la senyera estelada, en record dels objectius pels quals va ser creada: la recuperació de la plena sobirania per a Catalunya.

                        Castelló d’Empúries, 6 de Setembre de 2012


MOCIÓ DE DECLARACIÓ D’INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA


Per la present, ens adrecem al Parlament de Catalunya, en general, i a tots els seus grups parlamentaris, en particular, per tal que la Cambra Catalana assumeixi, de forma unilateral i a tots els efectes, la plena sobirania de la nació catalana, en la perspectiva de la constitució d’un estat català lliure, independent, democràtic i social.
L’èxit de les consultes populars fetes arreu de CATALUNYA , com també va passar al nostre municipi  , són  la força que ens empeny a subscriure la present així com a declarar el municipi de CASTELLÓ D’EMPÚRIES  com a territori català lliure i, a l’espera que el Parlament de Catalunya dicti la legislació legalment aplicable, la legislació i els reglaments d’abast espanyol seran vigents de forma provisional.

Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que pateixen els veïns i veïnes de CASTELLÓ D’EMPÚRIES i, per extensió, de tot el poble de Catalunya com a conseqüència de la seva pertinença a l’Estat Espanyol. Avui, a Catalunya, l’atur afecta a 700.000 persones, el 20% de la població es troba al llindar de la pobresa, el 40 % d’activitats econòmiques estan en perill de desaparèixer i l’espoli fiscal suposa 16.000 milions d’euros per Catalunya . És, doncs, davant d’aquest context crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i en defensa dels interessos col·lectius generant un clima de confiança i esperança pel poble català. L’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves institucions financeres supervisores, amb el Banco de España, en primer lloc. És un Estat que es  troba en fallida econòmica i que ens hi pot arrossegar. Al mateix temps, ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb el govern de la Generalitat de Catalunya, causant així uns greus perjudicis al poble de Catalunya i posant en descrèdit internacional les seves institucions. Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel dèficit fiscal insostenible que pateix la Nació Catalana i que desvia cap a Espanya uns recursos imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la Generalitat i dels ajuntaments. A més, ara s’anuncia, des del Govern Espanyol, que es promouran grans canvis legals que atemptarien, si és donen, contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món municipal català i dels serveis que aquest presta al conjunt de la ciutadania.
Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva cultura, el llegat de la seva història com a tema d’acollida i de diàleg.

És per tots aquests motius, i principalment per a preservar el benestar dels veïns i veïnes de CASTELLÓ D’EMPÚRIES , i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de degradació de les activitats empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa de les classes treballadores que ja patim, que aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en aquests moments històrics que ens està tocant viure.

En base a aquestes raons, tal com s’ha indicat, DEMANEM:

PRIMER. Que el Parlament de Catalunya sotmeti a votació la declaració unilateral de sobirania nacional de Catalunya en el termini màxim de DOS MESOS i, si s’escau, convoqui un referèndum sobre la independència de Catalunya.

SEGON. Sotmetre a la consideració del Parlament de Catalunya la necessitat d’emprendre accions immediates com, entre d’altres, les següents: la creació dels corresponents registres civils, mercantils i de la propietat; la creació d’una hisenda pròpia i d’un banc nacional des del qual es gestionin el règim fiscal i el finançament dels serveis i institucions públics, la constitució immediata d’una administració fiscal i de justícia de Catalunya sense ingerències estrangeres; l’anunci a tota la comunitat internacional de l’inici del procés d’independència de Catalunya i l’obertura de negociacions amb el Govern Espanyol per a la bona resolució de la fase de transició cap al nou estat català.

TERCER. Que el Parlament de Catalunya acordi, amb caràcter immediat les mesures que cregui convenient que ordeni la transició fins a la constitució formal de l’estat català i, en especial, les següents:
-         Que les banderes oficials seran la local, la senyera i, fins al dia de la independència, l’estelada.
-         Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida pública o acadèmica catalana.
-       Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia per a realitzar llurs funcions dins del territori de Catalunya.
-         Que declari, a afectes administratius, el dia 12 d’octubre com a dia laborable.
-         Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals de la Unió Europea, si ho creu convenient, per a garantir un procés democràtic.

QUART. L’Ajuntament de CASTELLÓ D’EMPÚRIES s’adhereix a l’Assemblea Nacional Catalana en les diferents accions i estratègies que realitzi per a la llibertat de Catalunya.

CINQUÈ. Finalment, des de CASTELLÓ D’EMPÚRIES  , apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa, inclòs l’Estat espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles del món.

SISÈ. Notificar-ho a la Presidència del Parlament de Catalunya i a tots els grups parlamentaris, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Govern Espanyol, als diferents grups parlamentaris del Congrés de Diputats, a l’Associació de Municipis per la Independència, per tal que aquesta ho comuniqui als seus municipis adherits, i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.
 
CASTELLÓ D’EMPÚRIES , 6 de   Setembre  de 2012