dimarts, 26 de febrer del 2019

Què hem fet aquest tres anys


Al llarg dels encara no tres anys que portem governant aquest municipi, hem dut a terme tot un seguit d’obres que considerem imprescindibles per a la modernització del teixit urbà, tant de Castelló com d’Empuriabrava i per millorar la qualitat de vida dels seus habitants.
A continuació enumerem les més rellevants, sigui per la seva importància o per ser llargament reclamades.
 • Sobreeixidor d’aigües plujanes i residuals al sector Carlit. Ja està acabat i en funcionament. Els cost ha estat de 520.000€.
 • Passeig marítim. Tot acabat excepte la 4a i darrera fase (pavimentació del costat de mar) que comença aquest mes i que s’ha previst que acabarà a finals el mes d’abril. El pressupost d’aqueta darrera part és de 400.000€.  El cost total del passeig haurà estat de 3.900.000€ dels quals 2.900.000€ pertanyen al mandat d’aquest govern. La Generalitat de Catalunya va aportar una subvenció de 350.000€ i la Diputació de Girona 50.000€.
 • Reforma de l’edifici Girasol. Es va refer la coberta, es va fer la plaça central i es va fer una font utilitzant la piscina de l’antiga discoteca Passarel·la. Les obres van costar 70.000€. 
 • Voreres de l’avinguda Marinada. S’està executant la primera fase, amb acabament previst per al mes d’abril de 2019. La segona i darrera fase ja té el projecte redactat, aprovat i a punt per licitar. Execució prevista per passat l’estiu. El pressupost total de les dues fases és de 1.200.000€.
 • Voreres de l’Avinguda Fages de Climent. Fetes en diferents anys i licitacions. Les del sector Badia, les del Muga A i B i les de la plaça de les Palmeres ja estan acabades. Estan en execució les de davant del club Nàutic, que s’acabaran a finals de febrer. Amb aquesta darrera obra ja estarà acabada tota la vorera de l’avinguda. El cost total de les quatre actuacions haurà estat de 230.000€.
 • Ponts de vianants a sobre dels canals. Hi ha onze ponts que es trobaven en un estat de conservació molt deficient i que eren un risc pels usuaris. Ja se’n han refet cinc.  Ara s’està reparant el sisè i en el pressupost de 2019 n’hi ha dos més de previstos, pendents d’executar. Els sis ponts més llargs s’eleven un metre respecte a l’actualitat. Fins ara s’han invertit o estan en pressupost 400.000€ per a vuit ponts. En quedaran tres més per refer. El cost total amb tots els ponts acabats serà de 630.000€.
 • Passera sobre La Muga. S’ha reparat tota la passera, s’han fet les baranes noves i s’han reparat totes les travesses que estaven esquerdades. El cost ha estat 100.000€ (la meitat a càrrec del consorci de la Costa Brava)
 • Zona de pic-nic al costat del terraplè de La Muga. Va consistir en la modernització d’un espai molt malmès i envellit. Es van invertir 25.000€.
 • Voreres i xarxa d’aigües plujanes del carrer Orlina. Obra ja acabada. La inversió va ser de 60.000€.
 • Reforma urbana del sector Muga B. Sanejament d’una zona amb greus problemes de convivència i urbanísticament molt degradada. L’obra ja està acabada. El cost va ser de  90.000€.
 • Aparcament d’autocaravanes a Biblos. Ha consistit en el condicionament d’una zona d’estada per a autocaravanes i evitar que estiguessin disperses pel municipi. El cost total ha estat de 10.000€.
 • Edifici Centre de Serveis (policia local). Condicionament d’una aula de formació a la segona planta, amb un cost de 25.000€. També es van fer les escales d’accés a la primera i segona planta amb un cost de  50.000€. En el pressupost de l’any 2018 es va preveure el condicionament de la primera planta de l’edifici. L’execució de les obres ja s’ha adjudicat i estan a punt per començar. Es perllongaran com a mínim fins a l’estiu. El pressupost és de 260.000€. Amb aquesta actuació l’edifici estarà ja definitivament acabat, onze anys després de la seva construcció.
 • Actuacions al Convent de Santa Clara. S’hi han portat a terme diferents actuacions. Primer es va fer una sala d’audicions a la planta baixa, amb un cost de  80.000€. Fa poc s’han acabat quatre despatxos per a entitats del municipi a la segona planta de l’edifici, amb un cost de 30.000€. Enguany s’està fent l’adequació del pati que el separa de la farinera i la biblioteca. L’acabament està previst per a finals de març i el seu cost és de 150.000€. Amb aquesta darrera obra només restarà el condicionament de dues sales per donar per acabat l’edifici, apart de l’enderroc de l’escala exterior situada al claustre.
 • Renovació de l’enllumenat públic del carrer Tamariu. És un obra ja acabada, amb un cost de  40.000€.
 • Construcció d’una pista poliesportiva a l’aire lliure a Castelló Nou, ja acabada i amb un cost de 50.000€.
 • Renovació del bar del camp de futbol de Castelló, ja executada i amb un cost total de 35.000€.
 • Enllumenat al passeig de les Oques, ja acabat i amb un cost de 25.000€.
 • Capella del Convent de Sant Agustí. S’han fet dues fases, que van consistir en la consolidació de l’edifici i la construcció una nova coberta, amb un cost aproximat de 100.000€ (la meitat a càrrec de la Diputació de Girona). S’està redactant el projecte de la tercera fase, consistent en la pavimentació de la planta baixa i la instal·lació de l’escala d’accés al passadís soterrani. Aquesta actuació es coordina des de Patrimoni Històric.
 • Rehabilitació de la muralla del paller d’en Melino. Ja acabada i amb un cost de 30.000€ (a càrrec de la Diputació de Girona).
 • Instal·lació de carregadors per a automòbils elèctrics. Finalment ja estan en funcionament. N’hi ha instal·lat un a Empuriabrava i un al centre històric de Castelló. El cost va ser de  30.000€ (25.000 € a càrrec de la Diputació de Girona).
 • Reforma i condicionament de la plaça lateral de la Basílica. Aquest projecte ha patit diversos endarreriments per la necessitat de fer-hi excavacions arqueològiques prèvies. El projecte ja està fet i aprovat. Ja és a punt per a la licitació i es preveu l’acabament de les obres abans de l’estiu. El seu cost és de 120.000€.
 • Arranjament del camí de la Gallinera per a poder disposar d’una segona sortida per a la zona industrial. Acabat fa poques setmanes, amb un cost de 30.000€.
 • Arranjament del tram dins del terme municipal de Castelló de la carretera a Pedret i Marzà. És una obra que s’està a punt d’executar. El seu cost és de 30.000€.
 • Enderroc de finques als C/ Pau Casals – C/ del Pont per a augmentar l’amplada en aquest tram, d’acord amb el POUM. Una finca ja ha estat enderrocada i una altra adquirida i a punt per a enderrocar. El cost total és de 65.000€ incloent-hi la compra de la finca.
 • Asfaltatge de diferents carrers i places del municipi. S’ha prosseguit amb la renovació del paviment de diferents carrers del municipi, destinant-hi 450.000€ en tres anys. Per aquest 2019 hi ha destinats 150.000€ més.
 • Zona de jocs infantils davant de la llar d’infants. Ja acabada, amb un cost de 25.000€.
 • Diferents obres aprovades mitjançant els Pressupostos Participatius: un porxo a l’escola El Bruel, una tirolina al Passeig de les Oques, un skatepark a Empuriabrava, una zona de pic-nic i jocs infantils al parc del Trabuc i un carril bici nou. Les dues primeres obres ja estan acabades. Ja s’ha adquirit l’skatepark i s’instal·larà en les properes setmanes. Les dues últimes estan en tramitació dins del Departament d’Urbanisme. El cost total és de 125.000€.