dimarts, 19 de gener del 2016

Valoració dels pressupostos al setmanari de l'Empordà

El passat dia 28 de desembre, dia dels Sants Innocents, l’equip de govern de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries va aprovar els pressupostos de 2016 de l’Ajuntament, Castelló 2000 SL, l’Ecomuseu Farinera, l’Escola Municipal de Música Antoni Agramont i de l’Escola Infantil Municipal Passeig de les Oques. Varen aconseguir quelcom realment difícil, que els tres partits de l’oposició, sense haver-ho parlat abans, hi votéssim tots en contra.

El Ple de pressupostos, juntament amb el de les ordenances fiscals, al nostre entendre és el Ple més important de l’any. Per tant, s’espera d’un equip de govern que així també ho consideri, i informi de la millor manera possible a la resta de regidors dels continguts del mateix. A vegades així s’ha fet i s’han pogut incorporar propostes de l’oposició als pressupostos i aquests han obtingut un major suport. Però aquesta vegada no ha estat així, al contrari. Se’ns va convocar a una junta de portaveus on senzillament se’ns va llegir la memòria d’Alcaldia. No calia, de llegir ja en sabem tots. A la Comissió informativa, a part de llegir-nos la mateixa memòria, en vàrem sortir més desinformats que quan vam entrar-hi, bàsicament per les respostes que vàrem obtenir de les preguntes que vam formular.

Hem trobat a faltar també una major claredat en la informació, per exemple una comparativa de les partides entre 2015 i 2016, cosa que quasi sempre s’havia fet. Per què aquesta vegada no ha estat així? Opacitat, menyspreu...


Al nostre programa electoral nosaltres dèiem que elaboraríem uns pressupostos participatius. Evidentment aquests no ho són, ni s’hi assemblen. 

Al nostre entendre aquests pressupostos reflecteixen la poca coordinació entre les diferents àrees de l’Ajuntament, amb partides duplicades per fer les mateixes actuacions per part de regidors diferents.

Ens sobra a la partida d’ingressos els cobraments d’interessos pel fraccionament de les taxes i els impostos (mesura que mai ha comptat amb el nostre vistiplau).

Trobem a faltar una major dotació econòmica a les partides de subvencions a les entitats esportives, al manteniment i neteja dels centres d’ensenyament, al Casal municipal  d’estiu i a la partida de participació ciutadana dotada només amb 1.000 euros. Trobem a faltar també a la partida d’inversions els 54.000 euros destinats a la rehabilitació del Centro que l’Alcaldessa va prometre en un Ple de l’any 2015. 

Creiem que la partida del lloguer de la nau industrial on es fa el cicle formatiu de mecànica de vaixells, de 75.000 euros, hauria de ser més baixa, ja que aquestes despeses també s’haurien d’assumir en part per altres municipis d’on provenen alguns alumnes o per part del Consell Comarcal. 

No ens va quedar clar si aquest any 2016 ja entrarien en funcionament els canvis programats en el servei de bus urbà. En tot cas, en el pressupost no hi figuren. 

Trobem exagerades algunes partides, com la de l’àrea d’Alcaldia amb 160.000 euros, l’assessorament de l’àrea econòmica per persones externes a l’Ajuntament (66.792 euros – una persona sola cobra 4.000 euros/mes per treballar només un dia i mig a la setmana), les despeses en festes amb 131.000 euros (l’any 2013 eren 50.000 euros, i ha anat augmentant any rere any).

En fi, seguirem atentament el compliment d’aquests pressupostos amb l’esperança de que les propostes que anem proposant siguin acceptades per part de l’equip de govern. 

dimarts, 5 de gener del 2016