dimecres, 30 de gener de 2019

La gestió dels residus, molta feina feta i molta per fer

Podríem parlar de residus i reciclatge durant hores i encara no ho hauríem pogut explicar tot. Si hi ha algun tema que es preveu complex en els propers anys, aquest serà sens dubte, la gestió dels residus.

Cada vegada tenim més consciència de les muntanyes de deixalles que formen els abocadors, de les tones diàries de residus que generem, i també sabem cap on van les polítiques europees en aquests temes. La Unió Europea ha marcat pel 2020 el llindar del 50% de reciclatge i per al 2030 només un 10% dels residus podran anar a parar als abocadors; la qual cosa es traduirà en què els municipis que no compleixin amb aquests percentatges hauran de pagar unes taxes molt superiors als municipis que sí ho compleixen. A nivell de Catalunya estem amb una mitjana del 40%, i es considera que és el màxim a què es pot arribar si el reciclatge només depèn de la voluntat de la gent de fer-ho bé. Segons l’Agència Catalana de Residus l’única manera d’augmentar aquest percentatge serà “tocant la butxaca” de la gent.

Els últims anys ja hem tingut constància de com s’ha anat incrementant el cost de la gestió dels residus. Cada vegada està suposant més despesa i els Ajuntaments paguen més per portar els residus del municipi a les plantes de tractament corresponents, i de retruc acabarà afectant tots els seus habitants, doncs cal recordar que, per normativa, la gestió dels residus ha de quedar coberta amb la taxa d’escombraries.

La responsabilitat d’arribar als mínims establerts pel que fa al reciclatge recaurà, segurament, en els Ajuntaments, i hi hagi l’equip de govern que hi hagi, serà un tema que s’haurà d’afrontar amb valentia i coneixement.

Aquests tres anys de legislatura en què ERC hem estat al govern de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, hem destinat molts esforços i recursos en aquest tema:

En aquests moments tenim al carrer tots els contenidors de les 5 fraccions possibles (rebuig, envasos, vidre, paper i cartró i orgànica), també hi trobem punts de recollida de restes vegetals i dues deixalleries (una a Castelló i l’altra a Empuriabrava). A més, realitzem la recollida porta a porta a tots els grans productors (restaurants i comerços grossos), amb un informador ambiental que controla i ajuda a incorporar en aquesta recollida nous comerços.

S’han fet diverses campanyes de sensibilització de residus, la darrera per explicar la incorporació de la recollida de la fracció orgànica. En breu, a més, es col·locaran a punts concorreguts del municipi minideixalleries per facilitar la separació de residus especials de petit tamany.

No hem augmentat la taxa d’escombraries als nostres conciutadans i donem la opció a descomptes en aquesta taxa per les persones usuàries habitualment de les deixalleries i també per aquelles que fan autocompostatge a les seves llars.

El nostre municipi no ho estem fent gens malament, actualment, separem al voltant del 40% dels residus domèstics generats i freguem el 60% si incorporem les restes vegetals. Per tant, tot i que som dels municipis de l’Alt Empordà que més bé ho estem fent, hem de començar a afrontar el repte que se’ns presenta en aquest futur immediat.

No existeix una fórmula màgica per aconseguir que tothom separi els residus generats. El sistema que aconsegueix millors resultats és el porta a porta, on alguns municipis que el tenen instaurat s’apropen al 85% de reciclatge. Però instaurar un porta a porta no és senzill: fa falta una gran feina de conscienciació de la població, té un cost molt considerable, cal treure tots els contenidors del carrer i buscar un mètode que penalitzi qui no ho fa correctament.

Un altre concepte que està sonant els últims temps és el Pagament per Generació, és a dir, paga més qui genera més rebuig; entenent, per exemple, que una família que fa l’esforç de separar tots els residus, utilitza les deixalleries de forma habitual, fa autocompostatge, etc. no ha de pagar el mateix que una altra família que no fa cap esforç i ho llença tot al contenidor de rebuig. Aleshores aquest sistema es basa en la identificació de les escombraries mitjançant bosses amb xip i contenidors intel·ligents, de manera que es pugui saber quina quantitat de rebuig genera cada llar.

A la propera legislatura s’haurà d’assumir aquest repte, que no serà senzill, perquè farà falta la predisposició i col·laboració dels habitants, l’equip de govern haurà d’escollir la fórmula que cregui que pot funcionar al nostre municipi, i pensar la millor manera d’implementar-la.

ERC estem preparats per treballar i per intentar assolir els objectius europeus marcats perquè tenim l’experiència per fer-ho i sabem cap on volem anar. No deixarem d’apel·lar a la responsabilitat de cada persona envers l’entorn on vivim, i farem el possible per augmentar la consciència ambiental dels nostres joves i infants perquè puguin viure en un país millor del que han trobat.

divendres, 11 de gener de 2019

Maig 2019


Comencem un nou any. Aquest  diferent  si  parlem de política municipal. Com cada 4 anys els partits polítics amb representació municipal tindrem un examen a finals del mes de maig.  Aquest any, però, les eleccions municipals coincidiran amb les eleccions europees i ves a saber si també amb algunes eleccions més.

Esquerra Republicana de Catalunya de Castelló d’Empúries està al govern d’aquest municipi des del mes d’abril de 2016. Quan acabi aquesta legislatura haurem complert 3 anys de govern, de bon govern, creiem nosaltres. Però això ho valoraran els ciutadans del nostre municipi amb el seu vot.

Els mandats municipals són de 4 anys . Pocs anys al nostre entendre per a poder desenvolupar tot un programa electoral. Doncs nosaltres haurem disposat de només 3 anys per a poder-ho fer, un espai de temps del tot insuficient.

És per això que ens presentarem a aquestes eleccions municipals amb la voluntat de continuar amb  les  mateixes polítiques que hem fet fins ara i amb l’afegit de voler tirar endavant una sèrie de propostes que hem anat treballant durant aquests darrers anys i que estan embastades però que necessiten més temps per al seu desenvolupament.

És imprescindible que el govern que surti elegit després de les eleccions treballi de forma cohesionada. S’ha demostrat al llarg del temps que els invents estranys normalment no funcionen i són una pèrdua de temps que no ens podem permetre com a municipi. Cal prioritzar a l’hora de dipositar el vot a partits polítics i gent que hagin demostrat la capacitat de treball, entesa i lideratge que permetin un govern i una legislatura de 4 anys estable i tranquil·la.

Cal també un govern que sàpiga captar les necessitats objectives de cada indret del nostre municipi i actuï sense prejudicis i treballi per a tothom. Tothom té dret a ser tractat amb les mateixes condicions, i el govern ha de procurar fer polítiques que tendeixin a eliminar les desigualtats socials i territorials.

Som un municipi amb un gran potencial. Els municipis que progressen són els que han sabut compaginar les iniciatives privades amb l’activitat municipal o d’altres administracions. I això a casa nostra ja s’està fent, però encara tenim un llarg recorregut per arribar allà on nosaltres volem. A la propera legislatura disposarem d’eines que hem creat fa poc o que estem creant perquè això sigui així.

ERC esperem poder estar al vostre servei quatre anys més. Des d’ara fins al mes de maig us anirem informant a través del nostre bloc, el Facebook , el Whats App o l’Instagram .

Seguim !!!