dimecres, 28 de gener del 2015

VOLEM QUE HI DIGUIS LA TEVA

ERC Castelló d'Empúries hem presentat, en roda de premsa, la campanya de recollida de propostes de cares a confeccionar un programa electoral municipal el màxim de transversal possible, amb col.laboració de tots els ciutadans que hi desitgin aportar alguna proposta.
A més, hem avançat alguna de les propostes que inclourem en aquest programa:
- Potenciarem la participació ciutadana en l'elaboració del pressupost d'inversions i despeses.
- Eliminarem el cobrament d'interessos pel fraccionament dels pagaments de les taxes i impostos.
- Donarem a conèixer a la ciutadania l'estat de comptes de les diferents àrees de l'Ajuntament.
- Portarem a terme una vertadera descentralització política sense augmentar les despeses, i crearem la figura del regidor de districte o de proximitat.
- Finalitzarem l'elaboració de la valoració dels llocs de treball de l'Ajuntament, interrompuda a la legislatura 2011-2015, per clarificar obligacions, sous i tasques de tots els treballadors.
- Tirarem endavant la construcció del nou Passeig d'Empuriabrava.
- Tornarem a instaurar la recollida porta a porta a particulars.
- Redistribuirem els serveis de neteja de cara a fer-la més efectiva, tenint especial cura durant els mesos d'estiu.
- Potenciarem la promoció del  nostre municipi amb les tres marques diferenciades, però alhora complementàries totes elles.
- Donarem suport a les diferents associacions de comerç del nostre municipi.
- Farem el possible per eliminar la zona blava.
- Millorarem els serveis educatius per assegurar un futur millor per a les properes generacions del nostre municipi.
- Procurarem atendre les necessitats bàsiques de tots els ciutadans a través de la regidoria de Benestar Social i famílies.
- Ens posarem al servei dels clubs esportius del nostre municipi i alhora continuarem amb l'organització d'esdeveniments esportius de qualitat.
- Donarem suport a les entitats juvenils del nostre municipi, dotant-los d'espais per a l'exercici de les seves activitats.
- Castelló d'Empúries ha de ser referent cultural de la comarca. Farem esforços per tal de donar major publicitat de tots els actes que es fan perquè arribin a tots els ciutadans del nostre municipi.

Si voleu tota la informació, podeu descarregar-vos els fitxers en format pdf del document sencer: pdf1, pdf2, pdf3, pdf4

ENTRE TOTS CONSTRUIREM LA REPÚBLICA CATALANA