dimecres, 6 de novembre de 2013

PLE D'ORDENANCES I POUM

PLE DE DIVENDRES  25 d’OCTUBRE DE 2013  A LES 9 DEL  VESPRE

Sobta una mica que convoquessin un Ple el passat divendres al vespre , i més tenint en compte que s’aprovaven les ordenances fiscals de l’any 2014 i el text refós del POUM Els temes eren suficientment importants com per haver-ho fet un altre dia o fins i tot el mateix dia a una altra hora
No va ser casual doncs, que pràcticament no hi vingués ningú . Potser l’equip de govern és el que volia . . .
Hi havia 9 punts a l’ordre del dia. En destaquem els següents :

Punt n. 4 . Aprovació de la puja de la tarifa de l’aigua a Empuriabrava del 3 % . Hi vàrem votar en contra . L’IPC de l’any passat va ser del 1’7 % , per tant no és normal una puja del 3 % , i més tenint en compte que una de les raons en què es basa aquesta puja  és la disminució del consum. O sigui que quan hi ha més consum , més negoci per a l’empresa Aqualia , i quan hi ha menys consum, que paguin els contribuents. Curiós, no creieu ?

Punt n. 5 . El grup municipal d’ERC varem presentar una moció per l’aturada definitiva i desmantellament del projecte Castor.  Creiem que primer és la seguretat de les persones abans que el negoci que puguin fer empresaris com el Sr. Florentino Pérez .
Es va aprovar amb 16 vots a favor i un en contra , el del PP. El sr. Genovés s’ha especialitzat en defensar al nostre ajuntament totes les accions  i decisions del govern central, encara que siguin d’algun altre partit diferent del seu .

Punt n. 6 . Es varen aprovar les ordenances fiscals per l’any 2014 .
No estem d’acord que es cobrin interessos en els fraccionaments d’impostos i taxes . Se n’ha de facilitar el pagament a la gent, no posar-hi entrebancs .
Vàrem demanar un pronunciament explícit a l’alcalde que l’IBI de l’any 2015 no s’apujaria, ara que l’ajuntament  té marge per fer-ho. No s’hi va comprometre, fet per a nosaltres molt negatiu, ja que una puja  seria del tot inacceptable.
La taxa d’escombraries , per tercer any consecutiu és superior al cost del servei, o sigui, que els ciutadans d’aquest municipi paguem més del que toca. I això pot empitjorar de cares a l’any 2015, ja que possiblement l’abocador s’apugi i potser serà obligatori fer la recollida selectiva a tot el municipi, amb l’increment del cost que comporta.
Són tres bones raons per votar en contra d’aquestes ordenances.

Punt n. 7 . Es va aprovar la verificació del segon text refós del POUM.
Es va aprovar amb 15 vots a favor i dues abstencions ( ERC )
Cal dir primer de tot que aquest POUM és molt millor que el que es volia aprovar el 2007 , i que l’equip de govern del que jo era l’alcalde va retirar i modificar fins arribar al document actual , que no ens satisfà del tot .
Hi ha dos aspectes que no ens agraden: l’excessiva edificabilitat del Polígon la Muga Sud i que el Trabuc no passi a mans municipals, o sigui, de la gent del municipi .
Esperem que aquesta hagi estat l’última aprovació respecte d’aquest POUM que es faci al nostre ajuntament , que va començar a tramitar-se oficialment el març de 2005. Ara passarà pel sedàs de la comissió d’Urbanisme de Girona . 

Va ser un Ple força tranquil. Això sí, nosaltres vam fer sentir la nostra veu i la postura que vam prendre en aquests punts crec que la podria subscriure la majoria de la gent del nostre municipi.

Salvi Güell. ERC Castelló d'Empúries