divendres, 26 d’abril del 2019

SEGURETAT / PREVENCIÓ


Quan parlem de seguretat cal tenir en compte moltes variables. La tasca de la Policia Local abraça molts àmbits, un d’ells és la prevenció, tan important com les de resoldre problemàtiques ja consumades. 

Per portar a terme totes les tasques encomanades a la Policia, cal tenir present el factor humà però també l’equipament i material  que estan al seu abast per a poder realitzar-les.
 Cal considerar que ara mateix a la Policia Local de Castelló d’Empúries s’estan fent processos de selecció per cobrir 6 places d’agents interins, 2 caporals i dues places més d’agents jubilats i en comissió de servei. Valorem molt positivament aquestes incorporacions de cara a poder fer millor la feina i acomplir els objectius encomanats, també en matèria de prevenció.

Cal també posar en valor l’augment considerable que s’ha realitzat durant aquests darrers tres anys en relació a les partides econòmiques destinades a la Policia, en termes de material, estris i vehicles. Mai com ara la nostra Policia havia estat tant ben equipada.  
Parlem de  l’adquisició de 5 vehicles Toyota, l’import de 15.000 euros destinats a formació i reciclatge, 20.000 euros per a programes de gestió policial, GPS de vehicles i manteniments de dispositius diversos, 10.000 euros de manteniment de vehicles i material de  telecomunicacions, 44.000 euros destinats a compra de vestuari i accessoris, 20.000 euros destinats a material de telecomunicacions i material informàtic, 43.000 euros per a obres diverses, i 30.000 euros per a material de senyalització a la via pública.
La suma del factor humà i de l’equipament a la seva disposició faran que l’efectivitat de la nostra Policia sigui més alta. Nosaltres, si tenim l'oportunitat aquests propers 4 anys, continuarem en aquesta mateixa línia.  

dimarts, 9 d’abril del 2019

ALGUNES REFLEXIONS I PROPOSTES PER AL PROPER MANDAT EN TEMES D’INVERSIONSLes obres executades o que s’estan executant en aquests encara no tres anys de govern, pugen a més de 6,3 milions d’euros. Les obres compromeses i encara no adjudicades pugen a 2,3 milions d’euros més. Cal tenir en compte que hi ha, a més a més, una gran quantitat d’obres d’import més reduït que no s’han enumerat i que fan pujar aquestes xifres uns quants centenars de milers d’euros més.

En aquests tres anys hi ha hagut realment una substancial millora en el nostre municipi, amb una gran quantitat d’obres que han canviat la imatge de Castelló i d’Empuriabrava.

Molts anys amb menys inversió de la necessària, especialment a Empuriabrava, sumat als deu inacabables anys de crisi econòmica, van anar creant una imatge d’una certa decadència que ara comencem a revertir. Però pensar que en només tres anys de forta inversió es pot revertir la situació és una ingenuïtat. Calen quatre anys més, com a mínim, amb el mateix ritme perquè es vegin uns resultats contundents. A més, cal ser selectius i prioritzar les inversions. I tot això s’ha de fer sense deixar de portar a terme actuacions que ens facin ser capdavanters en turisme i benestar dels veïns respecte a altres municipis de la Costa Brava. En tema d’inversions, però, de moment estem recuperant el retard. Per posar-nos al dia ens caldran uns quants anys més.

Ara que s’acosten les eleccions molts partits presentaran diferents propostes, moltes interessants, altres absurdes, faraòniques o irrealitzables, i fins i tot algunes d’il·legals si es mira la normativa. Esquerra, com a partit de govern i que aspira a repetir mandat, no ens podem permetre frivolitats. Les nostres propostes han de ser realistes, necessàries per al municipi i econòmicament raonades. Somniar és de franc només pels que saben que no poden governar. I molt important també, cal que beneficiïn el màxim de persones, que no sigui allò tan conegut de despesa pública, benefici privat per a uns quants.

Les principals prioritats en quan a urbanisme i activitats per al proper mandat haurien d’anar en la mateixa línia que hem explicat abans, a més d’algunes altres coses. És a dir:

- Una vegada acabada la primera línia de mar amb el nou Passeig Marítim, hauríem de començar amb la segona línia, que és l’Avinguda Fages de Ciment. Ja hi ha les voreres fetes, el pressupost per a l’edifici de la Plaça de Les Palmeres i tenim redactat un avantprojecte de pla especial per a la zona comercial de Sant Mori - Moixó. Aquesta obra és estratègica per a Empuriabrava i, juntament amb el Passeig Marítim, és el que hauria d’atraure visitants els caps de setmana de tot l’any, a més dels mesos de l’estiu. Aquí també hi hauríem d’afegir l’estació d’autobusos, a càrrec de la Generalitat de Catalunya. El Passeig Marítim i l’Avinguda Fages de Climent s’han de tractar com una sola àrea: amb zones per passejar, platja, botigues i lleure. Si no és així passarà com a altres municipis turístics, un passeig ple de gent i buidor i decadència a la resta.

- Pel que fa a la urbanització de carrers, a Empuriabrava, després de l’Avinguda Marinada haurien de venir Migjorn i Salins, i finalment Llobregat. A Castelló s’hauria de fer un rentat de cara als carrers Pau Casals/Figueres i Santa Clara, els més transitats del poble i molt malmesos pel pas del temps.

- La Sala Municipal es veu molt envellida des de fa anys i ja no és apta per a les necessitats del poble. Caldrà fer una reforma a fons, que la modernitzi i en millori les prestacions. De moment ja hi ha encarregat un concurs, com s’ha explicat anteriorment, que ens permetrà veure diferents propostes i escollir la millor opció. Per altra banda, l’Ajuntament ha adquirit a Sant Mori un local de 400 m2 on hi ha previst instal·lar-hi l’OMAC i altres dependències municipals, a la vegada que permetrà augmentar la superfície del dispensari i de l’oficina de turisme.

- Caldrà fer la darrera fase de clavegueram, a Sant Maurici. També s’hauria de fer la canonada d’aigües residuals del Pla de Roses a Sant Maurici, però en aquest últim cas està per veure si ho ha de pagar l’ajuntament, com també s’ha explicat abans.

- Finalment per al Centre Històric caldrà estendre paulatinament la reforma de carrers que es va començar fa anys i que ha quedat aturada. Després dels carrers de la Fruita, Paireria Vella i plaça del Vi, caldrà actuar a la Plaça de Catalunya i voltants de l’Ajuntament, com ja s’ha explicat abans.
Aquestes serien les actuacions més rellevants, però no les úniques. Depenent dels ingressos es podrà fer més o menys, però aquesta és una proposta realista. Realitzar obres funcionals i no monumentals permet estalviar recursos i fer-ne unes quantes més. I el Parc del Trabuc? Doncs es pot anar fent per fases, en funció dels recursos que hi hagi en cada moment.
Zona Sant Mori
Voreres carrer Marinada 
Sala Municipal