dimecres, 30 de novembre del 2011

EL CLAVEGUERAM D’EMPURIABRAVA

ALGUNES CONSIDERACIONS SOBRE LA 3ª i 4ª FASE DEL CLAVEGUERAM  ’EMPURIABRAVA

Com a alcalde de la anterior legislatura juny 2007 – juny 2011 voldria fer unes quantes consideracions sobre el tema que ens ocupa i preocupa .

El padró d’aquestes fases de clavegueram es va fer l’any 2005 i va ser el que varem utilitzar per tirar endavant les contribucions especials per finançar aquesta obra d’una envergadura tant gran. Cal considerar que es l'obra civil feta a les nostres comarques més gran durant l'última dècada.
El sistema de pagament va ser establert al seu dia seguint l’exemple de les altres fases de clavegueram que s’havien fet a Empuriabrava, el 90 % mitjançant contribucions especials i el 10 % assumit per l’Ajuntament . A més l’Ajuntament ha d’assumir tot el cost de l’enllumenat. Estem parlant d’aproximadament 14 MM d’euros de cost total , amb un total de 13.760 contribuents.

Si d’alguna cosa ens hem de penedir crec que es de voler fer aquesta obra com si fos una sola fase , tal com es va preveure al 2005. Vista l’experiència viscuda crec sincerament que l’àmbit s’havia d’haver dividit i fer l’obra en diferents fases , més controlables i amb resultats més visibles per als nostres ciutadans.

Des de l’any 2007 fins ara s’han anat modificant les dades ja que aquestes han anat canviant amb motiu de les transmissions patrimonials que hi ha hagut i també s’ha anat depurant el padró que des del començament patia moltes imprecisions i errades que avui encara es detecten .

A mitjans de Juny de 2011 tot el que s’havia recaptat en contribucions especials s’havia pagat a l’empresa que executa les obres, ni un euro més ni un euro menys. Els impagats de les dues primeres contribucions especials varen ser d'aproximadament 1.300.000 euros , el 16 % del padró posat al cobrament. La recaptació feta va permetre pagar les certificacions d’obra fins el desembre de 2010 . Les certificacions de gener a juny de 2011 son d'aproximadament 570.000 euros .

Les certificacions d’obra porten una entrega a compte d’una revisió de preus del 6 % aprox. . Aquesta previsió de revisió de preus normalment es liquida quan s’acaba l’obra. Ara l’Ajuntament ha arribat a un acord per liquidar aquesta previsió amb els preus d’ara , pel que es rebaixarà el deute amb l’empresa en uns 400.000 euros. De totes maneres a final d’obra hi haurà una liquidació amb la revisió de preus que toqui en funció de l’IPC dels anys des del començament fins la final de l’obra.
Creiem que l’empresa no es podia negar a recomençar l’obra sota cap concepte , i el fet d’haver-se retardat el començament de l’obra passat l’estiu en dos mesos és un fet greu i inconcebible.

Cal dir que a mesura que en diferents àmbits entri en funcionament el nou clavegueram es podrà posar al cobrament la 3ª contribució especial pels usuaris del clavegueram beneficiats per aquest fet, sobretot edificis plurifamiliars que ja tenien aquest servei però que amb aquesta obra veuran molt millorat aquest servei.

Cal dir que el total de l’obra que afecta a 13.760 usuaris , i que 10.455 veuran millorada la xarxa de clavegueram que ja tenen i  els 3.305 restants tindran una xarxa de clavegueram com mai havien tingut .

Salvi Güell

dissabte, 5 de novembre del 2011

Ordenances 2012


Un govern quan té la responsabilitat de tirar de les regnes d’un municipi sovint ha de prendre mesures difícils, poc populars, poc electoralistes pel bé de la ciutadania. Són decisions dures que mai acaben d’entendre’s del tot, especialment quan existeix una oposició que s’encarrega de tirar llenya al foc. Això és el que ens vam trobar nosaltres  quan el govern que jo mateix encapçalava va haver d’afrontar la difícil decisió d’apujar les ordenances fiscals de l’exercici de l’any 2008 després de trobar-nos un ajuntament amb una situació econòmica molt difícil degut a la poca mesura amb les despeses municipals durant molts anys. En aquell moment ens vam haver de sentir de tot, especialment per part del Sr. Sanllehí, de qui recordo declaracions amb molta demagògia i molt poca responsabilitat de qui aleshores era el cap de l’oposició.

He recorregut a l’hemeroteca per recuperar alguna de les nombroses declaracions que van fer-se a la premsa en relació a la nostra decisió. El Sr. Sanllehí declarava al Diari de Girona que situàvem Castelló entre els municipis més cars de la demarcació degut a la nostra mesura. Fins i tot el mateix diari recollia aquesta incrèdula afirmació: “SI GOVERNEM DE  NOU BAIXAREM ELS IMPOSTOS PER COMPENSAR ELS VEÏNS”. Llavors es feia l’ofès però no volia recordar que ell l’any 1995, quan va accedir a l’alcaldia gràcies al GRIM, va apujar l’impost de l’IBI d’una forma desorbitada ( un 27 % ), causant en bona part l’alta càrrega fiscal que pateixen avui dia els nostres contribuents.

Tot això us ho explico perquè el passat dimecres dia 2 van  aprovar-se per Ple les ordenances fiscals per a l’exercici 2012. I com era d’esperar lluny d’abaixar els impostos –com havia promès-, la proposta per a l’any vinent contempla un increment del 5% general, una quantia realment  fora de lloc pels temps que estem vivint, tenint en compte que  l’IPC es un 3%. El tipus impositiu de l’IBI serà del 1’05 % , recordant que el màxim es el 1’1 % . Això vol dir que l’única sol.lució de cares al futur és fer una revisió cadastral. Esperem que aquesta vegada es faci amb més cura, i que qui tingui més hagi de pagar més , no com ara que hi ha cases fabuloses a canal que  paguen molt poc comparat  a altres vivendes del municipi . S’ha de redistribuir d’una manera més equilibrada la recaptació de l’IBI.

La taxa d’escombraries queda congelada. No hi estem d’acord . El pressupost de Cenet per al proper any serà de 300.000 euros menys que el 2011. Això vol dir que la taxa d’escombraries hauria de baixar . Sembla ser que aviat es reduirà personal de l’empresa de neteja. Però això si , el nou gerent cobrarà 2.700 euros nets al mes amb catorze pagues.

Esquerra no pot acceptar de cap de les maneres que els nostres ciutadans no puguin pagar els seus impostos amb llibertat i hagin de sotmetre’s a un injust recàrrec per ajornament i/o fraccionament dels rebuts. Fer això és voler ignorar les dificultats i necessitats d’aquelles persones que viuen al teu poble. L’anterior govern va permetre a tothom que ho necessités la possibilitat de fer el pagament de les contribucions en parts. Estem d’acord amb aprovar fraccionaments i ajornaments amb  més cura , però a qui se li concedeixi ho ha de poder fer sense pagar ni un euro d’interessos .

Una de les mesures que s’aplicaran el 2012 serà l’augment de 20 euros al mes de  la quota de la Llar d’Infants. Es el resultat de la política anti-social del Govern de la Generalitat de Catalunya . Nosaltres creiem que les retallades han de ser en les despeses, no en els serveis . Invertir en educació es invertir en el futur del nostre poble.

Aplaudim continuar amb la  mesura que nosaltres varem instaurar respecte a les quotes de l’Escola Municipal de Música. Han d’anar augmentant de forma paulatina . Els pares han  de col.laborar en el finançament de l’Escola Antoni Agramont . Varem prendre una decisió que creiem és la correcta tot i haver sofert una allau de crítiques sobretot per part dels qui ara governen.
Lamentem no haver assistit a aquest últim Ple per raons de caire personal i d’última hora, però no per això deixarem de dir-hi la nostra.

diumenge, 16 d’octubre del 2011

100 dies de mentides (1)

100 dies de mentides (1a part)
Ens dirigim a vosaltres amb aquest butlletí a fi i efecte que conegueu la nostra postura vers les actuacions d’aquest equip de govern i envers els diferents esdeveniments que siguin d’actualitat. Sabem que no tenim els favors d’alguns mitjans de comunicació, per tant aquests escrits seran una de les eines amb les quals ens anirem adreçant a tots vosaltres.
El primer que volem fer es un agraïment a la gent que el passat 22 de Maig ens va votar. Per tots ells treballarem i esperem incorporar més gent que ens doni suport per a les properes eleccions.
Hem deixat passar els “famosos” cent dies de gràcia , i un cop passat aquest temps hem decidit fer aquest butlletí per donar-vos-en el nostre punt de vista. El títol és ben clar, creiem que durant aquests 100 dies l’actual equip de govern s’ha dedicat més a embrutar i destruir l’obra feta per nosaltres a la passada legislatura que a programar el seu propi full de ruta pels propers 4 anys, això si, justificant- ho tot amb mentides i mitges veritats. La veritat és que la política municipal funciona molt pitjor ara que abans de les eleccions, això és totalment comprovable i creiem que els nostres ciutadans ja han començat a notar-ho.
Durant la campanya electoral -
 “D’acord amb el Govern amb la Generalitat de Catalunya augmentarem el nombre de subvencions destinades al nostre municipi per ajudar-nos a superar la difícil situació financera de l’Ajuntament” (programa electoral de CIU). Aquesta va ser la gran frase utilitzada repetidament per acabar els debats electorals durant la campanya i com a un dels pocs arguments per demanar el vot. Doncs bé, CIU governa a l’Ajuntament i de moment encara no hem notat cap avantatge pel canvi d’alcalde, ans al contrari, ja tenim retallades en Educació i Salut. També tenim retallades amb el transport escolar (el Consell Comarcal ja no fa el servei de l’escola El Bruel).
Voldríem remarcar i agrair a la Generalitat i a la Diputació el seu suport per a tirar endavant projectes molt beneficiosos pel nostre municipi la passada legislatura. Justament fa poc va sortir a la premsa la rehabilitació de la muralla medieval del Centre Històric, amb subvenció de 200.000 euros per part del Departament de Cultura de la Generalitat amb el programa “Romànic obert” en conveni amb “La Caixa”. Hagués estat bé que se’ns hagués convidat a la visita que es va fer per comprovar les obres fetes, ja que vàrem ser nosaltres que vàrem fer tota la feina per a dur a terme aquesta obra. -
“Promourem la regulació i el canvi d’ubicació del mercat de les puces” (programa electoral de CIU). Ja està tancat i amb el seu tancament l’Ajuntament ha deixat de cobrar 100.000€ l’any. -
“Elaborarem un Pla de Contenció de la despesa“ (CiU). No dubtem que cal aplicar mesures de contenció necessàries, però cal tenir molt present que el nostre alcalde cobra 77.500 euros a l’any, és ben cert. -
S’han de procurar espais comuns de relació, convivència i activitats que fomentin la interrelació.” (programa electoral de l’IPM). De moment ja han tancat l’Espai Proa d’Empuriabrava, i uns espais que hi havia a Santa Clara per destinar a les associacions i entitats s’han destinat a ús dels treballadors en horari d’oficina i els nostres joves també s’han quedat sense aquest espai. Què és més important, que als funcionaris se'ls complagui amb els espais més nous o destinar el seu ús a la gent del poble? I on són els de l’UDEM, que tant havien de defensar Empuriabrava per sobre de tot? I el sr. Augé, que s’ha begut l’enteniment, dient que no vol l’estació d’autobusos...? Ah! No podem posar res sobre el programa de l’UDEM perquè no en tenien. -
 “Crearem de manera immediata la regidoria d’Empuriabrava amb rang de tinència d’alcaldia i competències sobre relació amb entitats i ciutadans, manteniment urbà, mobilitat, llicències d’obres i control urbanístic, festes i actes culturals, interlocucció i coordinació amb el sector turístic, comercial i de serveis de la marina, etc.” (programa electoral del SI). Deien IMMEDIATA! Doncs diríem que hi ha cinc tinences d’alcaldia i aquesta no l’hem vista.
Discurs de presa de possessió del Sr. Alcalde 
El dia 11 de juny ja ens va quedar clar quines serien les línies mestres de la política municipal per aquests 4 anys. El Sr. Alcalde en el seu discurs va dir que els darrers 4 anys li havien servit per veure  qui estava amb ell i qui estava en contra . A més, va agrair a una sèrie de gent la seva implicació en la campanya electoral per tal de recaptar vots cap a CiU. No dubteu que la política a seguir per aquest equip de govern serà la del clientelisme, la de tornar favors. Ja han començat!!!
Composició de l’equip de govern
L’actual composició de l’equip de govern no deixa de ser un repartiment de cromos. Hi ha regidors amb 8 àrees i n’hi ha que només en tenen una, i els que varen arribar últims (IPM sense el seu cap de llista) varen haver d’agafar el que varen trobar, el que els hi havien deixat, el que ningú volia. Per cert, considerem que la dimissió del cap de llista d’IPM és una estafa a tota la ciutadania del nostre municipi, ha fet prevaldre els interessos econòmics per sobre dels que haurien de moure a qualsevol persona que es presenti com a alcaldable pel municipi, el principi de servei públic.
Ens sembla del tot innecessari un equip de govern format per 13 regidors. Al final n’hi ha que gairebé no tenen res a fer, van poc a l’Ajuntament, però això si, cobrar cobren tots i això ho paga el poble, i encara que siguin més regidors per fer la mateixa o menys feina de la que feia l’anterior equip de govern, la part econòmica no se l’han pas repartit, sinó que la cobren íntegra cadascun d’ells.
Temes de personal de l’Ajuntament -
 “No hi haurà represàlies”. Aquesta va ser una de les frases del Sr. Sanllehí en la seva única reunió amb el personal de l’Ajuntament. També va dir que les portes del seu despatx estarien sempre obertes a tothom. Tot és mentida, de represàlies ja n’hi ha hagut i més que n’hi haurà. La política de l’actual alcalde es basa, entre altres paràmetres, en la rancúnia i en revenges personals i polítiques. També cal dir que per poder travessar el despatx de la cap de gabinet i entrar a l’alcaldia quasi fa falta un salconduit.
Una mesura que ha aplicat l’equip de govern per quedar bé davant el personal de l’Ajuntament ha estat treure el fitxatge a l’hora d’entrar a treballar. Això ha estat una greu errada. Només cal veure l’hora d’entrada de molts treballadors, els torns que fan als diferents departaments per “escaquejarse” , i només cal anar a primera hora a l’Ajuntament per veure alguns els despatxos buits i tancats.
A la Casa de la Vila s’ha creat un estat de psicosi col·lectiva pel tema dels acomiadaments. Ara hi ha persones que no gosen ni parlar amb els regidors de l’oposició, no fos cas que en sortissin malparats.
Els acomiadaments que s’han fet s’han dut a terme sense criteris objectius. No dubtem que sobra gent a l’Ajuntament, però tenim clar que en tot cas sobren els que no fan la feina, i en canvi aquest criteri no l’aplicaran pas perquè alguna persona vinculada a l’equip directiu que han creat i també alguna persona vinculada a CiU haurien d’anar al carrer. També cal que la ciutadania sàpiga que ja s’han començat a pujar sous a alguns treballadors de l’Ajuntament, fet que creiem intolerable en èpoques com aquesta en la que s’estan acomiadant treballadors. Que ningú s’enganyi, els acomiadaments no són per reduir despesa , sinó per destinar aquests diners als sous dels regidors i alcalde, per pujar sous a d’altres treballadors i per contractar-ne de nous. A Cenet es contractarà ben aviat un nou gerent, fill d’una persona que anava a la llista de l’UDEM.
L’anterior equip de govern vàrem començar la valoració de llocs de treball, eina obligada a totes les administracions i que el nostre ajuntament encara no té. Quan estigui acabada, si l’actual equip de govern la porta a terme, veurem que el 90% del personal de l’ajuntament cobra més diners dels que li tocarien per la feina que està fent i pel lloc de treball que ocupa. Aquí si que hi ha diners a estalviar, només falta voluntat per acabar de fer la feina ja començada i quasi acabada des de l’any 2009.
Ja veurem com acaba el tema de la imputació del Sr. Sanllehí i de l’ex-gerent davant el Jutjat Penal. De moment la fiscalia ha presentat una querella contra l’alcalde i dues contra l’ex-gerent per pràctiques irregulars durant la legislatura 2003-2007. Aquestes tres querelles ja han estat admeses a tràmit per part de la jutgessa corresponent. Esperarem a veure com es desenvolupen els esdeveniments .

divendres, 2 de setembre del 2011

Acomiadaments


La intervenció del poble en el govern i en l’elecció dels governants és l’objectiu que caracteritza al sistema polític anomenat democràcia.
Sota aquesta premissa es pot afirmar que de les eleccions en surt el millor govern possible per a tots els ciutadans.
Malauradament això no passa en el nostre municipi.
Ni de bon tros qüestionarem els resultats, ans al contrari. La suma dóna la victòria. Res a dir. Però crec que en democràcia hi ha d’haver uns principis que s’han de seguir.
Dóna la sensació que l’equip de govern actual ha cercat la victòria no per millorar la situació de la nostra vila sinó per poder infligir una punició, dany o greuge, a totes aquelles persones que en el seu moment (fa quatre anys) consideren que les van trair. D’aquesta manera poden satisfer el seu ressentiment.
Aquesta situació es podria arribar a entendre quan es parla d’enemics polítics. Però quina culpa en tenen els tècnics municipals ?.
Quan escric aquestes ratlles ho faig perquè conec, de primera mà, un cas. Ni puc ni vull donar-ne el nom però dono fe que la feina que estava realitzant era excel·lent.  Ara bé, la situació econòmica actual, es converteix en l’excusa perfecte per poder executar les accions abans descrites sense que ningú les pugui rebatre. 
Això no ha fet més que començar. El bons estan rebent el seu premi i els dolents el seu càstig.
Tots aquells presagis anteriors a les eleccions s’han complert. Ara els toca aniquilar l’enemic ja que si no ho fan dins de quatre anys poden patir una nova derrota.
Una vegada més nosaltres demostrem la nostra honestedat i seguim treballant pel poble, per tothom, i no sols pels nostres afiliats o simpatitzants.
Diuen que en la vida hi ha dues posicions: l’optimisme i el pessimisme. Jo estic convençut que el temps donarà la raó a qui la té i castigarà a aquells que no la tenen. Si no creiem en la justícia com a element diferenciador de l’ésser humà i en aquesta com a institució no podem creure que la democràcia és el menys imperfecte de tots els sistemes polítics.

Isidre Salvatella i Santalla
Secció Local de Castelló d’Empúries

diumenge, 14 d’agost del 2011

Enginyeria comptable


Amb aquest nom em vull referir a les justificacions que se solen fer per poder manifestar amb molta grandiloqüència frases com “m´he rebaixat el sou un 10%” o “ara l’Ajuntament s’estalviarà diners”, tot fent referència a les manifestacions de l’actual alcalde, que en Salvi Güell ja va matisar al seu bloc que no eren certes.

Però és que la cosa ha ant més enllà quan ens pensàvem que el 10% restant del sou sortiria de la seva dedicació a la presidència del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Tot primer no anava així i es volia posar una dedicació del 70% al Consell, fins que se li va fer veure que no podia ser que un càrrec es dediqués el 160 per 100 a cap feina, i que tampoc en podria cobrar el sou (per això allò del 10%). Però, ai las, això del 10% li suposa uns ingressos addicionals als que cobra de l’Ajuntament d’uns 36.000 € l’any (un petit complement de 3000 € al mes pel 10% de dedicació al Consell Comarcal, cosa que representaria un capital si cobrés el 100% de 360.000€ anuals, l’equivalent a 60 milions de les antigues pessetes).

Aquí és on entra això de l’enginyeria comptable: no diu que siguin de sou, sinó que ho cobra per assistències (a plens, a comissions, a...). El resultat és que per un ple que sol durar una mitja horeta,
s’embutxaca uns 1000 €. Jo no sé si això és legal, suposo que ho deu ser quan se li permet, però el que és segur és que és absolutament immoral, i més tenint en compte l’entorn global desafavorit on ens movem, amb l’atur que hi ha i els salaris que es paguen. I no s’hi val a dir que això no ho paguem els castellonins, que tampoc és cert, ja que una part sí que la paguem!

També cal enginyeria comptable per anunciar el “primer festival de màgia” quan ja se n’han fet com a mínim tres, i els darrers anys, no és que s’hagi d’anar molt enrere per trobar-los. Però això també deu ser per les ganes que ha tingut sempre l’alcalde de voler ser el primer en tot. I jo li dic: si tant li agrada ser el primer, per què no dimiteix i així tindrà l’honor (dubtós) de ser el primer alcalde imputat de Catalunya que ho fa, ja que en Francisco Camps (PP de València) se li ha avançat a les Espanyes. Perquè cal tenir alguna cosa més que cara dura per fer cessar les activitats del mercat de segona mà (de les puces) de Castelló Nou al·legant que està sota investigació judicial, però ell que està imputat pot continuar fent el que vol, és com si no tingués importància.


Castelló d’Empúries, agost del 2011
Ramon Piris i Llorens

divendres, 8 de juliol del 2011

CONSIDERACIONS SOBRE L’ENTREVISTA AL SR. SANLLEHÍ AL PUNT (7/07/11)

Sembla que el sr. Sanllehí ha aprofitat aquest dia per fer unes declaracions força dures i contundents (deu ser per allò del chupinazo). Evidentment, aquestes declaracions han de ser matisades, i així ho farem des d’ERC de Castelló d’Empúries.

La situació econòmica del nostre Ajuntament, com la de molts ajuntaments, no és bona. Recordem una vegada més el Pla de sanejament  de 4 milions d’euros que vàrem iniciar  l’any 2008 els que en aquell temps estàvem al govern,  obligats per tota una sèrie de factures sense consignació pressupostària que ens vàrem trobar (1.074.000 euros) i el resultat negatiu de l’exercici 2007 fruit de unes despeses fora de tots els límits (any electoral) fetes per l’anterior equip de govern encapçalat pel sr. Sanllehí. L’any 2011 vam iniciar un altre Pla de sanejament de 3.500.000 euros que s’acabarà l’any 2014, fruit de donar de baixa tota una sèrie de rebuts que els gestors de la recaptació executiva van donar com a incobrables. Això fa que la tresoreria de l’Ajuntament ho noti, i que hi hagi dificultats en segons quins mesos de l’any a l’hora de pagar els proveïdors. De tota manera, he de dir que a data 10 de juny de 2011 havíem pagat els proveïdors fins a la facturació de gener de 2011, o sigui, que ens vam posar a 4 mesos o 120 dies, com vostès prefereixin. També és cert que les factures amb incidències no es paguen fins que es resolen, per tant, hi ha alguna factura més antiga que no s’ha pagat.  

Totes aquestes consideracions les hem explicades moltes vegades, i el grup de CiU, a l’oposició la passada legislatura, ja ho hauria de saber, el que passa és que durant 4 anys varen fer el “vago” i van passar de tot, sense interessar-se ni  un instant per la política municipal del dia a dia, només es van dedicar a criticar constantment amb ànims totalment destructius i posant pals a les rodes dia sí i dia també. Ara al sr. Sanllehí i al seu equip els toca resoldre totes les incidències que van sortint cada dia, només faltaria, per això governen, igual que hem hagut de fer nosaltres aquests darrers 4 anys.

En el primer mes de mandat ja han pres algunes decisions i algunes ja han fet parlar molta gent.

El primer que van fer va ser acabar el monument de la rotonda de “Ca la Sílvia”, posant l’aigua i els llums. Nosaltres l’havíem donada per acabada sense aquests complements, no perquè no ens agradi, sobre gustos no hi ha res escrit, sinó per no gastar-nos-hi més diners dels que ja havia costat: 120.000 euros. Ara hi haurem d’afegir un cost d’una setmana de feina d’operaris de Castelló 2000 més el material.

També han suprimit el mercat “de les puces” . En les últimes tres setmanes del nostre mandat aquest mercat ja havia sofert un canvi molt positiu quant a la vialitat a la zona del polígon. Creiem que es podia haver aprofundit en la seva remodelació. Però el fet de suprimir-lo també ha portat controvèrsia: per un cantó molta gent que aplaudeix la mesura i per altra part molts marxants i compradors que ho estan passant molt malament per culpa de la crisi que han quedat molt decebuts. També s’ha de recordar que amb aquesta mesura l’Ajuntament deixarà de recaptar més de 100.000 euros anuals. El que ja passa de la ratlla és l’argumentació que fa servir el sr. Sanllehí dient que hi ha una investigació de fiscalia per una denúncia de l’Associació de Marxants, i que per això, entre altres coses, ha fet tancar aquest mercat. Sembla que les actuacions de la fiscalia el sr. Sanllehí només les escolta quan vol. Recordeu que fiscalia va presentar una querella contra el sr. Sanllehí per presumpta prevaricació i aquesta querella ha estat admesa pel Jutjat Penal, i tot i així el sr. Sanllehí no va tenir cap càrrec de consciència a l’hora de presentar-se com a alcaldable.

No ens agrada que se suprimeixin serveis molt importants per a la nostra població i pel nostre jovent.  Nosaltres mai hauríem deixat la gent de la  nostra vila i als nens del Casal sense piscina a l’estiu, i sense servei de bus per anar a la platja a la mainada petita del Casal. Tampoc hauríem tancat l’espai Proa a Empuriabrava, amb la disminució de serveis de tots tipus: cursos d’alfabetització de català, d’informàtica, cursos destinats a gent desocupada...  Suposo que es qüestió de prioritats.

Seguirem atentament les accions d’aquest equip de govern, procurant donar suport al que nosaltres considerem encertat però sent molt crítics amb el que no ens agradi i suposi un perjudici pels nostres ciutadans.

Salvi Güell

dimecres, 22 de juny del 2011

SETAC espatllat... o silenciat?

Sembla ser que la lentitud en "l'adaptació" del nou equip de govern també està afectant al latent funcionament normal de l'Ajuntament. No volem ser malpensats i volem creure que la maquinària del SETAC encara no ha engegat o bé s'ha espatllat. Seria molt trist que controlar, censurar i amagar la veritat sigui una de les prioritats de l'il·lustre alcalde. Per això, com hem dit abans: volem pensar que el SETAC s'ha espatllat.

Per pal·liar-ho volem compartir algunes de les notícies que parlen del nostre municipi. 

Diari avui: http://www.avui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/425920-catalunya-te-nou-alcaldes-imputats.html

Catalunya té nou alcaldes imputats

Sis pertanyen a CiU i tres al PSC

Se'ls acusa de delictes de diferent tipologia de l'àmbit urbanístic i mediambiental

Catalunya té des de dissabte passat almenys nou primeres autoritats municipals imputats per diferents delictes. Pertanyen a CDC, UDC i PSC i un d'ells, Jaume Torremadé, de Salt, presidirà en aquest mandat la Diputació de Girona.
Dels almenys nou alcaldes imputats, sis pertanyen a CIU i tres al PSC, i de tots ells, sis van guanyar per majoria absoluta. Els de CIU són Joan Carles Garcia (Tordera), Ramon Bergadà (Vallbona de les Monges), Pau Cabré (Alpicat), Xavier Sanllehí (Castelló d'Empúries) i Moisès Coromina (Castellfollit de la Roca).
[...]
A Castelló d'Empúries (Girona), la Fiscalia va obrir diligències contra l'alcalde de CIU, Xavier Sanllehí, per presumptament haver millorat els contractes de treballadors de l'Ajuntament poc abans de les eleccions de 2007, on CIU va perdre, encara que ara ha tornat a guanyar però sense majoria absoluta.


La província de Girona compta amb tres alcaldes imputats

Dirigeixen els ajuntaments de Salt, de Castelló d'Empúries i de Castellfollit de la Roca

19-06-2011  

Catalunya té des de dissabte passat almenys nou alcaldes que estan imputats per diferents delictes, segons un recompte efectuat per Europa Press. Els nou alcaldes imputats pertanyen a CDC, UDC i PSC i un d'ells, Jaume Torremadé, alcalde de Salt (Girona), presidirà en aquest mandat la Diputació de Girona. Dels almenys nou alcaldes imputats, sis pertanyen a CiU i tres al PSC, i de tots ells, sis van guanyar per majoria absoluta.

Els alcaldes imputats de CiU són Joan Carles Garcia (Tordera, Barcelona), Ramon Bergadà (Vallbona de les Monges, Lleida), Pau Cabré (Alpicat, Lleida), Xavier Sanllehí (Castelló d'Empúries, Girona) i Moisès Coromina (Castellfollit de la Roca, Girona).
[...]
A Castelló d'Empúries (Girona), Fiscalia va obrir diligències contra l'alcalde de CiU, Xavier Sanllehí, per presumptament haver millorat els contractes d'empleats de l'Ajuntament poc abans de les eleccions de 2007, en què CiU va perdre, tot i que ara ha tornat a guanyar però sense majoria absoluta.

dimarts, 24 de maig del 2011

“Algun regidor ens ha perjudicat a tots”

SALVI GÜELL  ALCALDE EN FUNCIONS (ERC)

24/05/11 02:00 - EL PUNT

Com valora el resultat?


Salvi Güell
Ha estat una victòria clara convergent, seguint la tònica a Catalunya i que aquí s'ha manifestat d'una manera clara.
I pel que fa a ERC?
ERC ha baixat per diverses causes. La primera és que en el pacte de govern hi ha actituds que han tingut alguns regidors que ens han perjudicat a tots, i no ha estat culpa d'Esquerra. A més, la crisi no ens ha deixat fer projectes i això ens ha penalitzat. La marca ERC està de baixada i hem tingut la competència d'un grup sobiranista, que ens ha fet mal.
No s'ha entès el pacte?
No, crec que ha estat una barreja de moltes coses. A ERC no ho hem fet tan malament governant.
Han estat quatre anys durs?
Han estat uns anys durs, sí, hi ha hagut moments de tot però n'hi ha hagut més de durs que no pas de plàcids. Tot i això vull agrair als votants la confiança. Ens mantenim com a tercera força.
I ara què?
Ens haurem de reunir però ara toca quatre anys a l'oposició.
Continuarà, doncs?
Sí, sí, continuaré.
I es plantegen possibles pactes?
Ni tan sols ens ho plantegem.

diumenge, 22 de maig del 2011

GRÀCIES A TOTHOM!

Primer de tot volem agrair a tothom que avui ha anat a votar. Més especialment volem agrair a tothom que ens ha donat la confiança, ja sigui renovada o dipositada per primer cop. Els darrers quatre anys han estat complicats econòmicament parlant, i els propers quatre no s'entreveuen amb gaire més optimisme. Però ens n'hem sortit, i amb dignitat, i ho seguirem fent. Us podem assegurar que els regidors que han sortit escollits defensaran els interessos de TOTS els castellonins, especialment dels més vulnerables, tal com hem demostrat que sabem fer. 

Amb un total de 384 vots hem obtingut 2 regidors, en Salvi i l'Anna.

Recordeu que la vostra participació no acaba aquí, no us limiteu a fer-vos sentir un cop cada quatre anys: feu sentir la vostra veu, participeu en les associacions municipals i sobretot... no dubteu a UTILITZAR-NOS! Els nostres regidors han estat escollits per treballar per vosaltres!

Un cop més, gràcies a tots!

divendres, 20 de maig del 2011

Güell (ERC) reivindica la feina feta a Castelló

20/05/11 02:00 CASTELLÓ D'EMPÚRIES - M.V - EL PUNT

ERC de Castelló va fer ahir l'acte final de campanya al convent de Santa Clara reivindicant la feina feta en els quatre anys que ha tingut l'alcaldia. El candidat, Salvi Güell, va posar d'exemple les subvencions aconseguides en aquests quatre anys i que han permès tirar endavant algunes obres, però també projectes engegats de caire social com el pla educatiu d'entorn, el pla d'equipaments culturals o la feina del Departament d'Habitatge.
Pel que fa al futur, l'alcaldable, acompanyat d'Anna Massot i Ramon Piris, que han estat regidors de govern aquest mandat, van parlar de la necessitat de recuperar el centre i la sala municipal, fer un centre al mas del Trabuc –que passarà a ser municipal–, acabar el centre de servei i convertir el centre cívic en llar de jubilats. ERC considera molt important la descentralització de l'administració, amb els regidors de barri.
El candidat d'ERC, Salvi Güell, va parlar també d'altres candidatures, i va acusar CiU d'estar fent promeses impossibles sabent la situació en què es troba l'Ajuntament, on ha governat 12 anys i n'ha estat quatre més a l'oposició. “Estan venent fum, així de clar”, va dir l'alcalde i candidat a la reelecció.

ALGÚ HO HAVIA DE DIR

Hem passat aquests 4 anys treballant de valent per mirar d’oferir els millors serveis als nostres ciutadans amb rigor, amb honestedat, i sense privilegis cap a ningú. Intentar posar ordre en alguns departaments on hi havia un personal que confiava que duraríem quatre dies ha estat una feina feixuga i esgotadora. I quadrar la caixa amb la crisi i l’engany que ens vam trobar també ha estat una tasca que se’ns ha fet llarga, molt llarga. Però amb esforç, amb treball i amb dedicació ho hem anat superant, i hem arribat al final de la legislatura amb una feina ben feta, neta i transparent.

Quan en Salvi va dir que la nostra candidatura oferia totes aquestes virtuts (rigorositat, honestedat, transparència igualtat...), hi va haver dos candidats que ràpidament es van apuntar
al carro. I això no pot ser, entre altres coses perquè ens han demostrat que de treball i d’honestedat més aviat els en manca. No us en diré els noms, ja que els coneixeu prou bé, però sí que us diré d’un d’ells que això del treball (a l’Ajuntament) ho té mal entès. Sí que es podria dir que treballa (a vegades) o que va a la feina (que no és el mateix), i que quan treballa ho fa més pensant en el seu bé personal que no pas en el bé comú. Quan era gerent de Castelló 2000, amb un sou de més de 4000€ comissions a part, l’empresa va estar a punt de fer fallida, i va haver de ser l’Ajuntament, nosaltres, i vosaltres per la part que us toca, qui va haver de fer un pla de rescat per salvar-la, i això que era un moment d’abundància. I ara que ocupa un altre lloc de treball, cobrant un bon sou també, tampoc és que s’hagi esmerçat gaire més en la feina per al bé comú, ja que a banda de no tenir a punt ni un sol pla de seguretat de res, ni tant sols ha estat capaç d’organitzar una demostració de com es fan servir els extintors, i això que ens ho havia assegurat.

I parlant d’honestedat, doncs no gaire més tampoc. Quina confiança pot merèixer una persona que al davant fa un paper i quan et gires ja te l’ha fotuda (pregunteu-li sinó a en Rodà com va anar allò del cap de llista d’un grup que no se sap si és socialista o independent, o depèn
de cada moment i de cada oportunitat). Ah, però hi ha una “feina” que sí que li agrada i que sap fer, però no us la penso dir. Si ho penseu, segur que l’encerteu.

De l’altre candidat que us parlaré també en podríem dir coses semblants. Jo no sé on és escrit, si és que és escrit en algun lloc, que els regidors que són a l’oposició no poden treballar pel bé del poble i participar en la vida de la vila. Aquest candidat que us dic és un tipus de personatge que ha estat absolutament desaparegut de la vida social i política durant tres anys i mig (no assistia a cap acte, ni a cap recepció oficial, ni a cap festa... en fi, no hi era), però noi! ara que plouen eleccions ha sortit i es deixa veure arreu, aixecant el cap perquè se’l vegi.

I de la feina, només ha “treballat” en allò que podia desgastar l’equip de govern, deixant de banda si era bo o no per a la vila. Us vull recordar que van intentar que es tanqués el dispensari d’Empuriabrava només per poder dir que no l’havíem sabut defensar; va muntar un rebombori considerable amb el tema dels canals i amb el túnel del vent, amb declaracions sensacionalistes sobre si l’havíem deixat perdre en favor de Roses. Al final s’ha demostrat que el que nosaltres no volíem era haver de pagar dels diners recaptats als nostres contribuents cap a mig milió d’euros que necessitaven per solucionar un tema d’energia, que no van saber arreglar ni van trobar prou inversors per tirar-ho endavant. I les proves, a Roses tampoc ho faran; en canvi, al final nosaltres sí que tindrem, si no hi ha res de nou i ningú ho espatlla, un túnel de vent a Empuriabrava.

Això sí, campanyes a l’engròs, quasi a l’estil Ferreiro, amb molts cartells arreu i dinars amb en Jordi Pujol gratuïts per a tothom. Es veu que això del Palau va rajar, i força!

He deixat pel final dir-vos que està imputat en un cas de presumpta prevaricació per uns contractes irregulars a treballadors de l’Ajuntament, pocs dies abans que perdés l’alcaldia. O sigui, que d’honest, res de res.

I ara ens ve amb la brama que se l’ha de votar perquè el govern de la Generalitat és del seu color i serà la manera de poder treure més... no sé què. Jo no sé si d’això se’n diu clientelisme, amiguisme, o classificar els homes i dones d’aquest nostre poble i d’aquest nostre país en ciutadans de primera o de segona, segons la seva afinitat. Vergonyós. I no parlem de les retallades, que encara posaríem mala sang.

En fi, com que el nostre candidat és infinitament millor, i té tots aquests valors que els manquen als altres, i alguns més, estic segur que el proper diumenge podrem celebrar amb tots vosaltres i amb tothom que vulgui, que tenim un alcalde seriós, honrat, respectuós, responsable i treballador per quatre anys més, i aquest alcalde és, no ho dubteu, l’alcalde d’Esquerra,  l’alcalde de tots, en Salvi Güell.


Ramon Piris

dimecres, 18 de maig del 2011

Debat Eleccions Municipals a Canal Nord

Ahir dimarts, 17 de maig, Canal Nord va oferir un debat electoral amb els candidats a l'alcaldia de Castelló d'Empúries. El debat, organitzat per Canal Nord, el Diari de Girona, el setmanari Empordà i Ràdio Vilafant, va permetre la participació de tots els candidats a l'alcaldia perquè poguessin fer les seves valoracions i propostes en diferents temes importants i cabdals pel nostre municipi.

Si no el vau poder veure per la televisió, teniu la possibilitat de fer-ho per Internet aquí mateix!


dimarts, 17 de maig del 2011

Hem fet feina, i l'hem fet bé!

Volem compartir amb tots vosaltres un vídeo on mostrem les accions dutes a terme els darrers quatre anys.

diumenge, 15 de maig del 2011

Guanyi qui guanyi, nosaltres ja hem guanyat


Benvolguts companys i companyes,

Aquesta setmana acaba la campanya electoral per a les eleccions municipals. Diumenge que ve sabrem la persona que encapçalarà l’equip de govern durant els pròxims quatre anys.

Ara bé, hi ha una formació política que ha utilitzat la mentida com a estratègia electoral. Per aquest partit l’objectiu justifica els mitjans. Utilitzen la política per satisfer els seus interessos i egos personals. En la política, com en la vida, no tot s’hi val. Afortunadament, la majoria dels candidats són gent honesta que cerquen un futur millor per al nostre poble, i la nostra formació, per sort, no cerca interessos personals. Tots tenim el nostre propi camí que ens permet fer de la política una faceta més de la nostra vida, no l'única.

Com es pot dir, sabent que és fals, que l’actual equip de govern no ha fet res? Com es pot dir que la situació econòmica de l’Ajuntament és molt dolenta per culpa de la gestió  feta aquests últims quatre anys? La raó d’aquestes afirmacions es troba en el que ja vaig avançar en l’article anterior: cal el desprestigi per obtenir allò que es busca.

Fer gala, impúdicament, de no creure en la rectitud i la sinceritat és immoral. No crec que visquem en una societat on s’hagin perdut els valors, ans al contrari. Estic convençut de la bondat de les persones, tal com afirmava Rousseau. Ara bé, aquesta mateixa bondat fa que passem per alt moltes coses per evitar la confrontació. Diuen que el poder transforma les persones. No ho crec. Tinc un amic que sempre diu: “dóna-li poder a una mala persona i llavors t’adonaràs que realment ho és”.


A tots els companys de la secció local d’Esquerra Republicana de Catalunya i en particular en Salvi, l’Anna i en Ramon, els vull donar el meu més sincer agraïment per tot allò que han fet, pel que estan fent i pel que segur que faran: treballar per la vila  d’una manera modesta i honesta.

Guanyi qui guanyi, nosaltres ja hem guanyat.

Isidre Salvatella i Santalla