dimecres, 2 de gener del 2013

PRESSUPOSTOS 2013- Encara hi ha privilegiats


El passat divendres dia 28 de desembre, dia dels innocents, a 2 quarts de 2  del migdia  el Ple del nostre Ajuntament va aprovar els pressupostos per l’any 2013 amb els vots a favor de l’equip de govern ( 12 ) , una abstenció ( Entesa ) i dos vots en contra ( ERC ) . Faltaven 2 regidors que no varen poder assistir-hi.

Cal dir que el pressupost consolidat es de 21.424.704 euros  , un 5’60 % mes que l’any 2012 . En conjunt els ingressos augmenten un 6`09 % , degut a l’increment de les ordenances fiscals  ( taxes i impostos ) i per l’adjudicació de les zones blaves del Centre Històric i d’Empuriabrava  ( 432.000 euros ) . D’aquest últim ingrés voldríem manifestar la nostra disconformitat per com s’ha portat a terme tot aquest procés.

Estan previstes inversions per valor de 824.350 euros, que es financen amb subvencions  ( 522.000 euros ) i aportació municipal ( 302.350 euros )

De les subvencions destaquem els 206.687 euros per acabar la Sala Polivalent ( PUOSC 2009-2013) i 213.313 euros per el Centre de Serveis d’Empuriabrava ( PUOSC 2009-2013 ).

En el pressupost figuren ingressos en concepte d’ocupació de la platja d’Empuriabrava de 145.000 euros

També figuren ingressos per la taxa de recollida d’escombraries de 3.139.525,73 euros, un 4’5 % mes que el cost d’aquest servei . Per segon any consecutiu aquest ingrés supera el cost del servei , fet que venim denunciant des de ja fa dos anys.

Cal remarcar l’augment en la participació de Tributs de l’Estat , ja que per l’any 2012  es varen pressupostar 1.983.875 euros, i pel 2013 s’han pressupostat 2.201.474 euros ( 217.599 euros de  mes )

En el capítol de despeses cal remarcar la despesa de 30.000 euros ( corresponen a 4 mesos ) pel lloguer d’una nau per portar a terme un cicle formatiu de serveis nàutics.

També figuren 98.000 euros per assessoraments jurídics . No cal dir que trobem aquest import totalment exagerat , i mes tenint en compte   que a l’Ajuntament hi figuren en plantilla 3 advocats .

La partida per a la  valoració de llocs de treball no s’ha dotat de consignació econòmica , el que vol dir que no pensen acabar-la , amb els perjudicis que això suposa per  a la nostra administració, tant a nivell organitzatiu com a nivell econòmic

Tampoc es té en compte la regularització de les nòmines de la policia local , ja que estan cobrant  uns complements per allargament de jornada que ja no fan . Arrel del decret del govern central ara els toca fer més hores amb el mateix sou , com a la resta de funcionaris , sense que això s'hagi de compensar econòmicament . Si apliquessin bé el decret , el nostre municipi estalviaria per aquest concepte 70.000 euros / any.

L’aportació municipal a la Llar d’Infants es de 282.280 euros , 92.000 euros menys que el 2012 . Això vol dir que les famílies han d’assumir un cost molt més elevat de la quota mensual que han de pagar. S’ha apujat la quota pels empadronats a Castelló i s’ha abaixat la quota als de fora del nostre municipi. Creiem que és una política totalment errònia , i que a la llarga , si no es canvia  , farà que la llar d’infants desaparegui , ja que altres de municipis del nostre voltant tenen quotes més baixes per oferir el mateix servei.   

Es diu que la crisi l'hem de pagar entre tots , però això al nostre Ajuntament no és així . Hi ha  35 treballadors que cobren més de 3000 euros al mes . Mentrestant s’acomiaden persones per motius econòmics . No seria més raonable abaixar alguns d’aquests sous i no haver d’acomiadar ningú per motius econòmics?  Està equilibrada la plantilla de Castello 2000 amb 40 treballadors, entre ells un gerent i tres caps de servei, i mes tenint en compte que un d’aquests caps de servei té al seu càrrec només 5 treballadors ? Estem parlant de sous considerables . . .
Per què no s’acaba d’una vegada  la valoració de llocs de treball al nostre Ajuntament ? A qui fa por saber el resultat, als nostres governants o a aquestes classes benestants que s’han instal·lat a la nostra administració local ?
Per què s’abaixen sous als funcionaris per decret llei i no s’abaixen els sous dels 16 regidors ? Nosaltres  ja  portem dos anys fent la proposta de rebaixa de sous d’aquests regidors , entre ells els nostres.  

Tenint en compte que amb 9 regidors a l’equip de govern podrien governar  , per que haver de pagar a 13 polítics per fer una feina que podrien fer tranquil·lament 9 persones ? I si volen ser 13 , doncs que es reparteixin el sou que els tocaria a 9 . Amb mesures com aquestes estalviaríem 65.000 euros / any. 

Be, que tinguem tots un bon any 2013 , que serà dur , d’això no en tingueu cap dubte . Però desprès de la tempesta sol venir la calma , i  nosaltres l'esperança la tenim posada al 2014 , que creiem serà un any clau al nostre país , i esperem que també  ho sigui al nostre municipi amb canvis en els criteris a l’hora de fer els pressupostos.