dimarts, 3 de maig del 2011

“La salut econòmica de l'Ajuntament a juny de 2007 era pèssima”

Aquesta legislatura ha estat marcada per la greu situació financera que han arrossegat les arques municipals de molts ajuntaments. La crisi econòmica a escala mundial ha contribuït que la situació de dèficit no s’hagi pogut reconduir a causa de la gran davallada d’ingressos derivats de llicències d’obres, activitats, plusvàlues, recaptació de taxes i impostos, subvencions...


Cal recordar que l'Ajuntament de Castelló d'Empúries va heretar l’any 2007 una situació financera lamentable i nefasta, fruit d’una política de malbaratament i sense responsabilitat durant molts anys. Tot i que durant aquesta legislatura ens hem estret el cinturó tot el que hem pogut i més, la situació no està tan resolta com desitjaríem perquè els ingressos per recaptació han estat menors dels esperats. El volum de despeses que arrossega un ajuntament de les nostres característiques és immens i la manca d’estalvis ha ocasionat una disminució d’alguns serveis i un retard en el pagament dels nostres proveïdors.

Vàrem haver de fer un pla de sanejament de 4 milions d’euros durant el 2008 fruit de l’aflorament de facturació rebuda per despeses no pressupostades i fruit també d’un resultat negatiu de l'exercici 2007, perquè no es van complir les previsions d’ingressos (totalment irreals en el pressupost de 2007 (any electoral). A més, vam haver de capitalitzar l’empresa municipal de serveis, Castelló 2000 SL, ja que es trobava en situació de fallida tècnica. Hem renegociat tot el seu deute, que ha passat de curt termini (pòlisses de crèdit) a llarg, cosa que ens permet anar amortitzant-lo mes a mes. Creiem que des que aquesta empresa es va crear i fins al juny de 2007, la gestió va ser dolenta i en culpem tant l’antiga gerència de l’empresa com els governants del nostre Ajuntament durant aquests anys.

La importància d’estalviar en moments de vaques grasses es fa palesa en moments com l’actual. Si durant la bonança econòmica no es fa coixí i no s’estalvia substancialment per disposar de reserves econòmiques, després, en èpoques de crisi, no es pot assegurar una continuïtat del ritme de despesa que es portava fins aleshores. I això és el que ha passat al nostre Ajuntament.

Els esforços econòmics d’aquest equip de govern s’han vist compensats amb un eixugament del dèficit, gràcies a les directrius que ens vam marcar amb un pla de sanejament valorat en els quatre milions d’euros de dèficit que vam recollir dels anteriors mandats.

Tot i així, aquest consistori ha pogut invertir recursos propis i aliens a construir o millorar diferents equipaments del nostre municipi: s’ha dotat Empuriabrava de recursos educatius de primer ordre, com una escola de primària, un institut i una llar d’infants, s’ha reformat el Centre Cívic amb el nou dispensari mèdic, l’edifici de Serveis amb les dependències de la Policia Local, s’ha construït la Sala polivalent, s’ha fet l’aparcament del pont Vell, s’ha rehabilitat el pont Vell, s’ha restaurat la muralla medieval, s’han continuat les obres del convent de Santa Clara, de la Farinera... i un llarg etcètera que ha permès posar al dia el municipi de Castelló d'Empúries.

Ara ens tornem a trobar amb un altre Pla de sanejament damunt la taula, fruit de l’aflorament de rebuts incobrables que daten de l’any 1996. Amb la baixa d’aquests rebuts per incobrables, podrem sanejar els rebuts que estan en executiva, sabent que els que ara hi figuren són cobrables i ens ajuden a prendre consciència de la mesura exacta de la situació econòmica d’aquest Ajuntament. El Pla de sanejament, que serà de 3,5 milions d’euros i s’acaba el 2014, ens permetrà cancel·lar pòlisses de crèdit pel mateix import. Tocarà, per tant, governar durant aquesta propera legislatura amb poca  capacitat de despesa i prenent com a referència els ingressos que es vagin liquidant exercici rere exercici.

Salvi Güell

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada