dijous, 18 d’agost del 2016

Puntualitzacions sobre la llicència dels buguis


Arran de l’accident que s´ha produït al circuit Racing Cross d’Empuriabrava, i que lamento profundament, voldria explicar quin és el punt de vista de l’Ajuntament en aquest fet per tal d’evitar rumors malintencionats i que es faci demagògia a les xarxes socials.

El mes de març de 2015 el titular va iniciar el procediment per a la construcció i legalització de l’activitat presentant la documentació a l’Ajuntament. El seu projecte va dormir en un calaix fins al mes d’octubre de 2015, en què es va a començar la seva tramitació. Segons el POUM,  la ubicació del circuit era en una zona sotmesa a un pla parcial. Per tant els permisos d’obres i activitats estaven sotmesos a la Generalitat, i des de l’Ajuntament es va enviar la documentació als organismes corresponents.

L’informe de la Generalitat va ser negatiu perquè no es contemplava la inundabilitat de la finca per les aigües procedents de la serra de Verdera. El titular va demanar aquest estudi d’inundabilitat i el va presentar a l’ACA, que va emetre un informe positiu el juliol passat.
A partir d’aquest informe positiu, el titular no va voler esperar la resolució de la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat i va començar les obres de condicionament del circuit i  edificacions, amb la intenció d’iniciar l’activitat el més aviat possible. El vàrem convocar a l’Ajuntament i li vam advertir que no podia fer obres ni començar l’activitat sense els permisos corresponents. D’acord amb els serveis jurídics, es va decidir obrir un expedient per la realització d’obres sense disposar del permís corresponent i un altre per infracció urbanística, amb les seves multes corresponents. També el vam avisar que se li obriria un altre expedient per exercir una activitat sense llicència en el cas que decidís obrir al públic, cosa que va fer la primera setmana d’agost.

Els dos primers expedients es van redactar, signar i notificar al titular durant la primera setmana d’agost, mentre que el tercer es va començar a fer la setmana passada. Eren expedients en els quals es donava dues setmanes al titular per presentar les al·legacions que considerés oportunes i que si es desestimaven implicaven la clausura de l’activitat i la imposició de la multa corresponent per falta greu. Es va fer així perquè es va considerar que les instal·lacions ja tenien tots els informes positius i les obres eren legalitzables una vegada obtingut el permís corresponent. Arran de l’accident i a petició meva, aquest tercer expedient, que encara no s’havia notificat al titular, va incloure  mesures cautelars que van implicar el tancament immediat de l’activitat per part de la Policia Municipal.
Aquesta és una activitat de risc, subjecte a la seva pròpia normativa, independentment de la municipal, com ho és la pràctica del paracaigudisme, per exemple.  La llicència d’activitat no protegeix a l’usuari d’un mal ús de les instal·lacions, sinó que serveix per garantir que l’establiment disposa de les instal·lacions de protecció contra incendis, lavabos o que no genera molèsties als veïns.

Finalment voldria aclarir que desconec quina és l’empresa que ha fet les obres, i tampoc tinc cap interès en saber-ho. Mai ho he fet. No saber quina és l’empresa constructora és una de les maneres de no discriminar ni afavorir a ningú, encara que sigui inconscientment. El que sí que puc afirmar és que, durant els tres mesos que porto de regidor d’urbanisme i activitats, no hi ha hagut cap pressió ni cap interès per part de cap membre de l’equip de govern en aquest tema ni en cap altre.


Josep M. Canet
Regidor d’Urbanisme i Activitats

Si voleu més informació mireu aquest vídeo:
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada