dilluns, 16 de març del 2015

Resum del Ple extraordinari del 12 de març de 2015

Va ser un Ple que va començar 11 minuts tard,  ja que el regidor de SI no va arribar a l’hora i l’Alcalde va voler esperar-lo. Com que no arribava, vàrem començar sense ell. 20 minuts més tard, va arribar a la sessió. La duració total del Ple va ser de 34 minuts. Aquests fets són signes evidents de la decadència amb què arriba aquest equip de govern al final d’aquesta legislatura.

Es varen aprovar tres actes de plens de principis de 2013.

Es varen incorporar els romanents de crèdit de diferents partides d’inversions que passen del pressupost de 2014 al pressupost de 2015. 

Se’ns va comunicar que l’Alcalde, mitjançant decret d’Alcaldia de 27 de febrer, va incoar procediment i va concedir audiència per resolució de contracte de gestió de servei públic. Estem parlant de les zones blaves. L’Alcalde ha iniciat el procediment per rescindir el contracte amb l’empresa concessionària per haver-se retardat un mes en el pagament. Nosaltres ja no entenem que a aquesta empresa se li permetés pagar el cànon de 2013 fins a 31 de gener de 2015. És totalment inconcebible i inusual. Els cànons s’han de pagar dins el mateix període, o sigui, s’havia d’haver pagat durant el mateix 2013. Dit això, tenim seriosos dubtes que el retard d’un mes en el pagament sigui motiu de rescissió de contracte. També veurem quin serà el paper de la concessionària els dies vinents, a veure què al·leguen. També veiem que s’estan ocupant places de zona blava per terrasses sense que la concessionària hi estigui d’acord. Veurem què passa amb tot plegat. Però el que sí tenim clar és que és un moviment de l’Alcalde per apaivagar les crítiques merescudes amb la implantació d’aquesta zona blava sense cap consens i totalment d’esquena a la gent, amb els greus perjudicis que ha causat en el sector comercial i turístic del nostre municipi.

Es va aprovar, amb el nostre vot a favor, el pla parcial PPU-3 “El Pla Sud”, o sigui, el desenvolupament d’un terreny al sud del polígon industrial per a construir naus industrials; en aquest cas més petites de les que hi ha actualment en tot el polígon. És una derivada de l’aprovació del POUM.

Es va aprovar amb la nostra abstenció una modificació de crèdits que preveu pagar el 24% d’una paga extra retinguda per ordres del Govern central el 2012 al personal de l’Ajuntament. També preveu la compra de patrimoni per part de l’Ajuntament. Fins aquí creiem que tot és correcte. El que posem en dubte és la font de finançament per portar-ho a terme. Es deixarà de fer el sobreeixidor d’Empuriabrava, obra que havia de resoldre greus problemes d’aigües pluvials i es treuen de la partida de la reforma del passeig d’Empuriabrava 246.495 euros, fet que per a nosaltres és lesiu pels interessos del nostre municipi, ja que la reforma d’aquest passeig ha de ser una prioritat per a tothom.

Es va deixar sobre la taula una subvenció a la Fundació Privada Hospital de Santa Llúcia per a poder pagar una part de la planta de biomassa que subministra energia a diferents equipaments municipals. Sobre aquest tema hi tenim molt a dir i ho farem quan torni a passar per Ple.  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada