dimecres, 20 de març del 2019

Actuacions previstes per aquest 2019

Hi ha tot un seguit d’actuacions en tràmit i que encara no han estat executades, però que ja disposen de pressupost assignat. La majoria pertanyen al pressupost ja aprovat per al 2019. La resta pertanyen al pressupost del 2018. Aquí se’n descriuen unes quantes.

· Soterrament de serveis i pavimentació dels carrers de la Fruita i Paireria Vella i plaça del Vi. S’està redactant el projecte. Estan en tràmit les gestions amb les companyies de serveis. El pressupost total és de 150.000€. La data de les obres depèn de les companyies de serveis.

· Voreres del carrer de La Muga, des de l’Avinguda Fages de Climent fins al Passeig Marítim. S’està redactant el projecte. Pressupost de 75.000€. La previsió és fer les obres passat l’estiu.

· Arranjament de voreres de l’Avinguda Joan Carles I. Es refan les voreres de la part més propera al mar (zona Barquitos), molt malmeses i envellides. S’està redactant el projecte, amb pressupost per a l’obra de 150.000€. La previsió és fer les obres passat l’estiu.

· Reurbanització de la plaça del Convent de Sant Domènec (plaça del Palau dels Comtes). Es refà una zona també molt malmesa i envellida del centre històric. Es fa nou tot el paviment, tant de l’interior del claustre com de la part central. El projecte ja està redactat, incorporant-hi algunes modificacions demanades per Cultura i ja és a punt per a l’aprovació inicial. L’endarreriment d’aquesta actuació és degut a que vàrem considerar que el projecte no s’ajustava a les expectatives que hi havia per a una zona tan cèntrica de la vila i es va haver de tornar a redactar, assumint el retard que això implicava. El pressupost és de 230.000€ i està previst que es pugui començar aquesta tardor.

· Construcció d’un edifici a la plaça de Les Palmeres, destinat a substituir la carpa provisional i inclou la remodelació global de la plaça per a usos diversos. Això requereix una modificació puntual del POUM, ja demanada a urbanisme de la Generalitat. El projecte està pendent de redactar. El pressupost actual és de 400.000€, però hi ha una modificació de crèdit pendent que ho incrementarà fins a un total de 600.000 €. No hi ha data de començament de les obres.

· Arranjament de les voreres del carrer de Mar. Pendent de recopilar les ofertes dels industrials. El pressupost previst és de 20.000€. La intenció és començar aquest mes de març.

· Adquisició del pati del carreró posterior del Convent de Sant Domènec per a completar el recorregut entre la plaça Catalunya i la placa del Mercat. El pressupost és de 20.000€ i forma part d’un projecte molt més ambiciós que comentarem més endavant. Les gestions estan per començar. El pressupost és de 20.000€.

ALTRES ACTUACIONS I PROJECTES FUTURS EN ELS QUE JA S’HI ESTÀ TREBALLANT
Pensant en el futur, i malgrat les urgències del dia a dia, hi ha tot un seguit de treballs que s’han començat a portar a terme.

· Renovació i modernització de l’enllumenat públic del municipi. Mitjançant el suport de la Diputació de Girona es preveu canviar tot l’enllumenat públic del municipi a LED.
L’amortització es preveu a 10 anys i el seu cost seria assumit per l’empresa adjudicatària, que a la vegada s’encarregaria del seu manteniment. Estem esperant que la Diputació de Girona acabi de redactar els plecs de condicions per a poder portar a terme la licitació.

· Pla Especial dels sectors Sant Mori i Moixó. Hi ha redactat un avantprojecte de Pla Especial per a la zona comercial de Sant Mori. Aquest document comprèn la meitat del sector, però es faria extensiva a la resta i al sector Moixó. És un pla molt ambiciós que ha costat dos anys de feina i que té en compte tots els aspectes que afecten al seu desenvolupament, des dels condicionants jurídics fins als econòmics, i que no havien estat estudiats. Fins ara tot el que s’havia fet pels diferents equips de govern eren només dibuixos del que ens agradaria que fos aquest sector, sense saber si era factible, les implicacions jurídiques o el cost econòmic de la idea. Tampoc s’havien estudiat suficientment aspectes com la renovació de les instal·lacions dels serveis bàsics, temes de seguretat, com evacuar aquest espai en cas d’emergència o quins eren els punts de vista dels interessats. Tot i haver començat la feina l’any 2017, no ha estat possible anar més enllà al llarg d’aquest mandat. Hi ha en pressupost una partida per començar a redactar el pla especial una vegada s’hagi presentat a tots els interessats. En tot cas les obres no es podran començar abans de finals de 2020, sempre i quan no hi hagi entrebancs en la seva tramitació. A més, degut al cost de les obres era inviable posar-les en pressupost en aquest mandat.

· Avantprojecte de la canonada des del Pla de Roses fins a Sant Maurici. Aquesta canonada solucionaria els problemes que hi ha amb el clavegueram d’Empuriabrava. Serviria per portar directament a la depuradora les aigües residuals del Mas Nou i Pla de Roses. Hi ha encarregat un avantprojecte que ha de dir com s’ha de fer i quant val. Cal dir que no és gens clar que l’Ajuntament hagi d’assumir aquesta obra, però pensem que independentment d’això cal tenir-ho preparat. En principi aquesta canonada és prèvia a la supressió de les foses sèptiques que encara resten a Sant Maurici, un altre projecte que s’hauria de fer al llarg del proper mandat.

· Avantprojecte del pont de trànsit rodat del carrer Migjorn. El pont del carrer Migjorn, al sector Falconera està molt malmès i en pocs anys caldrà reparar-lo o fer-lo de nou. És per això que es va encarregar un avantprojecte per saber quin seria el cost de cada opció. Aquest és molt detallat, es va acabar fa poques setmanes i ens ajudarà a poder prendre una decisió sobre quina és l’opció més recomanable.

· Voltants del Palau dels Comtes. Es preveu acabar una obra llargament reivindicada, que és fer un passadís que faci la volta a la muralla del Convent de Sant Domènec, des de la plaça de Catalunya fins a la plaça del Mercat. A la vegada s’aprofitaria per remodelar tota la plaça de Catalunya. Aquest 2019 es preveu només l’adquisició del tros de pati que faltava, com s’ha explicat mes amunt. Encara no hi ha el projecte redactat.

· S’ha encarregat al Col·legi d’Arquitectes de Girona la convocatòria d’un concurs d’idees per a la reforma de la sala municipal. Els tres millors projectes es posaran a votació popular per escollir quin s’executarà.

· La tardor passada es va encarregar un estudi per fer una gran àrea de lleure i esport al parc del Trabuc. Inclourà una zona de pícnic, jocs infantils, circuit per córrer, una pista d’atletisme i una petita edificació que serveixi de punt de trobada i reunió, amb un bar. L’estudi encara no està acabat però ja se n’han avançat alguns plànols i dibuixos de com hauria de ser. Queda pendent saber-ne el cost, tot i que es podria executar en diferents fases.





Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada